Kurs online falas mbi Koorporatat dhe pasqyrat financiare

Në këtë kurs, aplikantët do të mësojnë të përgatisin, analizojnë dhe krahasojnë pasqyrat financiare për korporatat amerikane të tregtuara në mënyrë publike. Kursi do të fillojë më 15 janar 2018.

Kursi do të zgjasë  8 javë dhe leksionet do të zhvillohen 10-15 orë në javë në gjuhën angleze.

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment