Kurs online falas mbi komunikimin në gjuhë të ndryshme

Në këtë kurs katër javor, aplikantët do të shqyrtojnë se çfarë do të thotë të komunikojnë në gjuhë të shumëfishta në kontekste të ndryshme dhe të zbulojnë përkthyesin e tyre të brendshëm. Kursi do të fillojë më 11 shtator 2017.

Kohëzgjatja e kursit do të jetë 4 javë me një itensitet  4 orë në javë. Në fund të kursit pajiseni me certifikatë.

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment