Kurs online falas mbi dinamikat e demografisë

Në këtë kurs, do të diskutohet pse strukturat e moshës së gjinisë së popullsisë dhe variablet demografike vetë kanë rëndësi dhe duhet të jenë të rëndësishme për të gjithë ne si qytetarë për aq sa ato kufizojnë opsionet në dispozicion dhe kufizojnë zgjedhjet që ne dhe shoqërive tona na kërkohet të bëjnmë. Ky kurs do të fillojë më 11 tetor 2017.

Kohëzgjatja: 8 javë
Itensiteti: 3-5 orë/javë

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment