Kurs online falas

Në këtë kurs 4 javor të zhvilluar në gjuhën angleze aplikantët do të eksplorojnë shkathtësitë e shekullit të 21-të, TIK-un dhe qasjet shumëgjuhëshe. Kursi do të fillojë më 4 dhjetor 2017.

Kohëzgjatja: 4 javë
Itensiteti: 2 orë në javë

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment