Kurs online falas

Në këtë kurs, aplikantët do të mësojnë të zhvillojnë marrëdhëniet me klientët nëpërmjet një kuptimi më të thellë të koncepteve dhe praktikave më të mira të CRM. Kursi do të fillojë më 31 gusht 2017.

Kohëzgjatja: 6 javë
Itensiteti: 3-5 orë/javë

 

Leave a Comment