Kurs online falas

Në këtë kurs, aplikantët do të mësojnë se si të zbatojnë teknikat e vëmendjes, kështu që mund të përmirësojnë komunikimin e tyre, marrëdhëniet dhe shëndetin emocional. Ky kurs do të fillojë më 13 nëntor 2017.

Kohëzgjatja: 4 javë
Itensiteti: 3 orë në javë
Në fund të kursit mund të pajiseni me çertifikatë.

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment