Kurs online falas

Në këtë kurs dymbëdhjetë javor, aplikantët do të shqyrtojnë jetën ekonomike të të varfërve dhe mënyrat për të hartuar dhe zbatuar një politikë efektive zhvillimi. Ky kurs do të fillojë më 26 shtator 2017.

Kursi do të zgjasë 12 javë dhe mësimet do të zhvillohen 12 herë në javë. Kursi do të zhvillohet në anglisht.

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment