Kurs online falas

Në këtë kurs nëntë javor, aplikantët do të mësojnë rregulla të thjeshta grafike që i lejojnë të përdorni foto intuitive për të përmirësuar dizajnimin dhe analizën e të dhënave. Ky kurs do të fillojë më 26 shtator 2017.

Kursi do të zgjasë 9 javë dhe leksionet do të zhvillohen 2-3 orë në javë në gjuhën angleze.
Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment