Kurs online falas

Në këtë kurs, studentët do të fillojnë duke mësuar rreth koncepteve kryesore në teorinë e investimeve moderne dhe investimet sasiore si kthimi, rreziku dhe optimizimi i portofolit. Ky kurs do të fillojë më 11 shtator 2017.

Kohëzgjatja e kursit është 6 javë dhe zhvillohet 3 orë në javë në gjuhën angleze.

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment