Kurs falas në internet për Risinë Sociale

Afati i aplikimit: 2 Nëntor 2015
Mënyra: platformë online/ iversity

Rreth kursit

Risitë sociale, për shembull praktikat e reja sociale, janë ndikim kudo dhe me masë të madhe në jetën tonë: ato ndryshojnë rregullat e lojës në biznes, shoqëri civile dhe politikë. Me risitë sociale, ne mund te percaktojmë praktikat sociale që janë më të dobishme, të qëndrueshme.

Por çfarë janë risitë sociale? Dhe çfarë efektesh mund të kenë ato? Ky kurs është një hyrje në këtë temë. Ju do të fitoni një pasqyrë të asaj që risitë sociale janë, se si ato funksionojnë dhe se si mund të zhvillohen.

Çfarë do të mësoni?

Ju do të mësoni se çfarë janë risitë sociale dhe për të kuptuar se si ato mund të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve shoqërore. Ju do të merrni një pasqyrë të literaturës më të rëndësishme dhe debatet rreth risive sociale.

Ju gjithashtu do të mësoni dhe aplikoni metoda për të zhvilluar, zbatuar risitë sociale. Ushtrimet do t’ju lejojnë të aplikoni metodat, të zhvilloni idetë tuaja dhe të mblidhni eksperiencat fillestare.

Çfarë ju duhet të dini?

Ky është një kurs hyrës. Nuk janë të nevojshme njohuri të mëparshme. Kursi është i projektuar për njerëzit e interesuar në të kuptuarit dhe / ose projektimin e ndryshimeve shoqërore.

Si të regjistroheni?

Ju mund të regjistroheni dhe të filloni kursin fala në platformën iversity, duke klikuar në këtë LINK.

COMMENTS

Leave a Comment