Konkursi për Esenë më të Mirë

Shpallet “Konkursi për Esenë më të Mirë” në Shërbimet Publike

Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “IPSD – Mbështetje për Përmirësimin e Ofrimit të Shërbimeve Publike me në Qendër Qytetarin në Shqipëri”, me përfitues “Agjencinë për Ofrimin e Shërbimeve Publike të Integruara në Shqipëri” – ADISA, fton studentët nga mosha 18 -25 vjeç të bëhen pjesë e “Konkursit për Esenë më të Mirë”.

Lutemi të dorëzoni esetë tuaja në adresën e emailit: sherbimet.publike@adisa.gov.al
Për me shumë informacion mund të lexoni posterin më poshtë:

Leave a Comment