Konkurs për gazetarë profesionistë dhe amatorë

Afati i aplikimit: 10 Mars 2017
Kush mund të aplikojë: gazetarët profesionistë dhe amatorë
Çmimi: 12 fituesit do të marrin një trofe dhe çmim prej 5 000 EUR

Çmimi i medias Natali Lorenzo, i organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Komisionit Evropian për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar që nga viti 1992, u jepet gazetarëve amatore dhe profesionistë për raportimin e shquar në zhvillimin dhe çrrënjosjen e varfërisë.

Kriteret e aplikimit:

Dy llojet e gazetarëve mund të aplikojnë: gazetarët profesionistë dhe gazetarët amatorë. Kriteret e përshtatshmërisë për të dy llojet janë të përcaktuara më poshtë:

Gazetari profesionale:

Mbajtësi i një kartë të vlefshme për shtyp (kartë kombëtare për shtyp, ose kartë për shtyp të lëshuar nga Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve); dhe / ose
Gazetaria duhet të jetë burimi kryesor i të ardhurave; dhe / ose
Anëtar i një sindikate të gazetarisë.

Gazetari Amator:
Nuk përputhen me kriteret e mësipërme për të hyrë gazetarët si profesionale.

Të gjitha shënimet duhet të jenë botuar (të shtypura ose internet), transmetouar ose janë shfaqur në një agjenci dërgimi për herë të parë në mes 11 mars 2016 dhe 10 mars 2017.

Çmimet

Do të jenë deri në 12 fitues: dhjetë fituesit për zhvillimin dhe çrrënjosjen varfërisë  temë (pesë amatorë dhe pesë profesionistë ), si dhe dy fitues për çmimin special për lirinë e fesë apo besimit. 12 Fituesit do të marrin një trofe dhe çmim prej 5 000Euro. Një prej 12 fituesve do ti jepet  Çmimi i Madh. Fituesi i çmimit të madh do të marrë përveç një trofe dhe € 5 000.

Komisioni Evropian do të mbulojë koston e udhëtimit e fituesve në Bruksel për ceremoninë e çmimeve (në rastin e artikujve autor bashkërisht ose të prodhuara, ju lutem vini re se vetëm një person do të financohet).

Si të aplikoni?

Aplikimet  duhet të dorëzohen mes datëa 7 shkurt 2017 dhe 10 mars 2017, 23:59:59 me orën e Evropës qëndrore (CET).

Formulari i aplikimit gjendet tek seksioni i aplikimit këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment