Konkurs për esetë më të mira

Afati i fundit i aplikimit: 31 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: studentët në të gjithë botën
Përfitimet: Çmimi prej USD 1.000

Themeluar nga mendimtarët dhe novatorët e transmetimit, iPrice Group u krijua me qëllim të përmirësimit të përvojës së blerjeve online për konsumatorët dhe tregtarët online.

Granti i inovatorëve iPrice është një iniciativë e veçantë për studentët si në shkollat e mesme ashtu edhe në arsimin terciar për t’u bërë zgjidhës të problematikave në jetën reale duke kuptuar se si e-commerce mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së jetës për të gjithë.

Kriteret e aplikimit:

Pavarësisht nëse jeni në shkollë të mesme ose në arsimin tuaj terciar, dërgoni idetë tuaja inovative. Gjeni inovatorin brenda jush.

Kriteret e gjykimit
Aplikantët e suksesshëm duhet të kalojnë nëpër dy raunde para se të vendosen 5 studentët më të mirë:

1. Raundi Preliminar (Ese) – 15 maj 2017 deri më 31 gusht 2017

Top 5 finalistët do të zgjidhen në bazë të:

Origjinalitetit të idesë;
Demonstrimit të prakticitetit, efektivitetit dhe kërkesës për zgjidhjen e tyre inovative;
Të jenë sa më të detajuar  (brenda limitit të fjalës);
Eseja me ilustrime plotësuese vizuale (foto, video, grafik, etj) është një plus.
2. Raundi Final (Video)

Për të fituar, finalistët duhet të frymëzojnë dhe të paraqesin zgjidhjet e tyre novatore në mënyrën më të mirë të mundshme nëpërmjet një videoje. Në video, finalistët duhet të:

Regjistrojnë një video që shpjegon zgjidhjen e tyre inovative brenda 5 minutash;
Publikojnë videon e tyre në YouTube me titullin iPrice Innovators Grant: (titulli i esejeve);
Ndajnë videon e tyre në kanalet e medias sociale me hashtag #iPriceInnovatorsGrant.

Përfitimet nga konkursi:

Deri më 14 tetor 2017, do të zgjidhen 5 fitues dhe do t’u jepen grante me vlerë deri në 1.500 USD.

Do të zgjidhen 5 finalistët. Ata do të marrin një çertifikatëdhe 100 dollarë grante secili.

IPrice do të gjykojë dhe të përcaktojë një fitues të vetëm, ku ai / ajo do të shpallet fitues i Grantit iPrice Innovators ‘dhe do të ketë një shtesë prej 1,000 USD.

Si të aplikoni?

Përgjigjuni kësaj pyetjeje duke shkruar një ese midis 1.000 dhe 2.000 fjalëve: Si mendoni, se e-commerce mund të përdoret për të zgjidhur çështjet (problemet) që hasin sot njerëzit?

Vetëm një individ lejohet për aplikim.

Theksoni një sfidë specifike ose vështirësi me të cilat ballafaqohen individët e vërtetë ose një organizatë;
Përshkruani se si e-commerce mund të ndihmojë në kapërcimin e çështjeve të përmendura.

Sapo të jeni gati, ju mund ta dërgoni me emailtek innovatorsgrant@ipricegroup.com me detajet e mëposhtme:

Emri sipas ID-së;
Mosha;
Adresa;
Kombësia.
Profili juaj i mediave sociale: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Emri i shkollës / Kolegj / Universitet, Titulli i esesë suaj.

Bashkangjisni sa vijon në email-in tuaj:

Kopje e skanuar / foto e kartelës suaj të studentit;
Esenë tuaj në formatin pdf.
Subjekti i emailit tuaj duhet të shkruhet në këtë mënyrë: Emri i vendit – Titulli i esesë – emri juaj.

Shembull: Malajzia – Strategjitë për nënat e vetme – Abu Bakar

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment