Konkurs nga Ministria e Kulturës

Ministria e Kulturës, në kuadër të organizimit të Festivali Folklorik Kombëtar, i cili do të zhvillohet në qytetin e Gjirokastrës në vitin 2020, shpall:

Konkursin për realizimin e Logos së Festivalit Folklorik Kombëtar, Gjirokastër 2020

Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës është një festival artistik që zhvillohet çdo pesë vjet në Kalanë e qytetit të Gjirokastrës, Qendrën Historike dhe ambjentet e tjera të këtij qyteti. Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës është veprimtaria më e rëndësishme në fushën e trashëgimisë kulturore jomateriale shqiptare. Festivali u zhvillua së pari në vitin 1968 dhe konsiderohet si ngjarja më e rëndësishme në kulturën shqiptare. Festivali shfaq muzikë tradicionale shqiptare, veshje dhe valle nga Shqipëria, diaspora dhe tokat e banuara shqiptare në të gjithë Ballkanin dhe Italinë Jugore.

Qëllimi i konkursit është të zgjedhë dizajnin e logos më të mirë me të cilën do të prezantohet festivali i këtij viti. Nisur nga vlerat e mirëfillta artistike të veprës “Shqipëria vallëzon”, e autorit Abdurrahim Buza, dhe për historikun e saj, e cila ka qenë pjesë e traditës  përfaqësuese së imazhit të këtij festivali në vite, (1978-1988 dhe 2015), është në nderin e Ministrisë së Kulturës dhe gjithë publikut mbarëshqiptar që edhe për vitin 2020, përdorimi i imazhit të kësaj vepre, të jetë pjesë e Logo-s identifikuese të këtij festivali, i parë në një këndvështrim stilistik ndryshe.

Konkursi është kombëtar dhe i hapur për të gjithë të interesuarit.

Çdo pjesëmarrje në konkurs pranon automatikisht të gjitha kriteret e shpallura zyrtarisht nga Ministria e Kulturës.

Realizimi i Logo-s:

Logo, veç imazhit figurativ të stilizuar, duhet të kompozohet edhe me shkrimin “Festivali Folklorik Kombëtar, Gjirokastër 2020” i cili duhet të jetë në harmoni stilistike me të.

Logo duhet të paraqitet në sfond të bardhë, të zi dhe me ngjyrë, si dhe të dorëzohet në formatet:

  • Eps
  • Pdf
  • Jpg
  • Png

Duhet të paraqiten shembuj të përdorimit të logos në materiale mediatike dhe promocionale, të tilla si skenografia, gazeta, posteri, ftesa, spoti televiziv, çertifikata, diploma, medaljoni, etj.

Kandidatët duhet t’i paraqesin punimet në adresën e e-mail: info@kultura.gov.al

Fituesi i konkursit përcaktohet nga Kolegjiumi i ngritur për këtë qëllim në Ministrinë e Kulturës dhe do të njoftohet brenda 8 ditësh nga mbyllja e afatit të dorëzimit.

Fituesi do të vlerësohet me çmimin prej 100.000 lekë.

Afati i fundit i aplikimit është  15.09.2019.

Për më shumë informacione klikoni në këtë LINK.

Leave a Comment