Konkurs nga Banka e Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në konkursin e hapur “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2018”, i dedikuar për studentët shqiptarë të diplomuar gjatë periudhës 1 tetor 2017 – 30 shtator 2018, brenda dhe jashtë vendit, për punë shkencore në një nga çështjet e ekonomiksit monetar e ndërkombëtar, stabilitetit financiar, çështje të integrimit ekonomik të vendeve të Ballkanit në Evropë, politika monetare dhe politikat makroprudenciale të Bankës së Shqipërisë, politika fiskale dhe roli i tyre në ekonomi, sistemi bankar shqiptar, sjelljet e individëve dhe firmave në Shqipëri, si dhe aspekte të ekonomisë në përgjithësi.

Çmimet:

Banka e Shqipërisë e ka vendosur dhe e jep këtë Çmim që prej vitit 2006, sipas ndarjes së mëposhtme: 

1. Çmimi i parë: 250.000 lekë

2. Çmimi i dytë: 200.000 lekë

3. Çmimi i tretë: 150.000 lekë

Afati i fundit i dorëzimit të dokumenteve është data 31 tetor 2018.

Për më shumë informacione klikoni në këtë LINK.

Leave a Comment