Konkurs ndërkombëtar për gazetarë

Afati i aplikimit: 25 Korrik 2017
Kush mund të aplikojë: Femrat gazetare nga e gjithë bota
Përfitimet: Grante USD 230,000  për të mbështetur femrat gazetare

Fondi i Howard G. Buffett i IWMF për Gazetaret Femra mbështet prodhimin e projekteve ambicioze dhe tregimet e pa raportuara në nivel global. Për nëntë vitet e ardhshme, IWMF do të ofrojë një total vjetor prej 230,000 dollarë amerikanë për grante për të mbështetur gratë gazetare në projektet dhe përpjekjet e tyre. Fondi nuk kufizohet as në shumën e dollarit të granteve, as në numrin e granteve të dhëna brenda totalit vjetor.

Raundet e financimit do të hapen për aplikime dy herë në vit; Aplikimet marrin rreth 6 deri në 8 javë për t’u përpunuar. Aplikantët mund të aplikojnë pnjëkohësisht për Grantet Raportuese për Tregimet e Femrave dhe Fondin Howard G. Buffett për Gazetaret Femra.

Fondi u krijua për të ndihmuar femrat gazetare duke ofruar mbështetje të granteve për ato që:

Ekspozojnë çështje të raportuara, por kritike globale;
Ndërmarin projekte ambicioze që sfidojnë rrëfimet tradicionale të medias;
Zhvillojnë ekspertizë në terren dhe forcimojnë karrierën;
Ndjekin mundësinë e trajnimit dhe udhëheqjes;
Nisin projekte lajmesh sipërmarrëse ose fitojnë aftësi për ta bërë këtë.

Kriteret e aplikimit:
Mund të aplikojnë:

Gazetarët që identifikojnë gruan nga kudo në botë kanë të drejtë të aplikojnë;
Gazetaria profesionale duhet të jetë profesioni kryesor i aplikantit;
Aplikantët duhet të kenë përvojë tri ose më shumë vjeçare të gazetarisë profesionale;
Ekipet e gazetarëve mund të aplikojnë, megjithatë, dorëzimi duhet të jetë gazetares femër dhe ekipi i saj duhet të përfshijë të paktën 50% gra.

Si të aplikoni?

Aplikantët duhet të jenë të përgatitur për të dhënë informacionin e mëposhtëm (në anglisht):

Informatat e kontaktit dhe Resume / CV;
Përshkrim i shkurtër i projektit ose mundësisë që kërkoni financim;
Nëse është e aplikueshme, një listë të anëtarëve të tjerë të ekipit ose aplikantëve;
Përshkrimi i qëllimit të propozimit dhe çështjes / problemit që është hartuar për të adresuar;
Buxheti i parashikuar dhe afati kohor.

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment