Konkurs ndërkombëtar për fotografitë më të mira

Afati i aplikimit: 01 shtator 2017
Kush mund të aplikojë: fotografë të rinj të cilët janë duke ndjekur një kurs fotografik me kohë të plotë ose janë nën moshën 24 vjeç
Çmimi: 3.500 USD ndaj projektit të zgjedhur

Janë hapur aplikimet për bursën Ian Parry. Konkursi fotografik ndërkombëtar është i hapur për fotografët e rinj të cilët ose ndjekin një kurs fotografik me orar të plotë ose janë nën moshën 24 vjeç.

Bursa ekziston për të gjetur dhe mbështetur të rinjtë më të mirë që përpiqen të prodhojnë foto të fuqishme dhe kuptimplotë në një botë të obsesionuar ‘selfie’.

 

Kriteret e aplikimit:

Çdo vit bëhet një konkurs fotografik ndërkombëtar për fotografët e rinj që ndjekin një kurs fotografik me orar të plotë ose janë nën 24 vjeç. Këtë vit Bursa e Ian Parry ndahet në dy kategori: Çmimin për Arritjen dhe Çmimin për Potencialin.

Kriteret e hyrjes për të dyja janë të njëjta dhe gjyqtarët do të marrin vendimet e tyre në bazë të meritave individuale të shënimeve.
Si të aplikoni?

Mënyra e aplikimit është online. Për të aplikuar ju duhet të plotësoni kriteret e mëposhtme të hyrjes:

Një letër që tregon emrin tuaj, datën e lindjes, adresën e përhershme, adresën personale të postës elektronike, numrin personal të telefonit dhe, nëse është e aplikueshme, kolegjin, titullin e kursit dhe tutorin e kursit;
Një propozim i hollësishëm i projektit tuaj të propozuar. Duhet të theksohet se ky seksion i shkruar konsiderohet jashtëzakonisht i rëndësishëm;
Gjyqtarët do të duhet të impresionohen nga aftësia juaj për të prodhuar një propozim bindës të projektit, si dhe aftësive tuaja të fotografisë;
Një përmbledhje e shkurtër e projektit (Ju lutemi ndiqni udhëzimet në formularin e dorëzimit me kujdes);
Një portofol prej 12 fotografish (me rezolucion të ulët), ose një  fotografi individuale;
Përshkrimet për secilën imazh si një dokument në word.

Për të aplikuar plotësoni formularin e aplikimit.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment