Konkurs ndërkombëtar për fëmijë

Afati i aplikimit: 17 Mars 2017
Kush mund të aplikojë: çdo person apo organizatë mund të emërojë një fëmijë të jashtëzakonshëm
Grant: 100,000 EUR

Çmimi i Paqes Ndërkombëtar të Fëmijëve jepet çdo vit për një fëmijë të jashtëzakonshëm, veprimet e guximshme apo ndryshe të shquara të të cilit kanë bërë një ndryshim në përmirësimin e të drejtave të fëmijëve, që ndihmon fëmijët në të gjithë botën.

Kriteret e aplikimit:

Një djalë individ ose vajzë (nuk do të merren parasysh grupet e fëmijëve);
Mbi 12 vjeç dhe nën 18 vjeç; (Fëmija nuk duhet të jetë më i madh se 17 vjec nga koha e afatit të aplikimit);
Nga e gjithe bota;
Fëmija duhet të ketë një histori të qartë për të luftuar për të drejtat e tij  dhe fëmijëve te tjerë.
Është e rëndësishme që fëmija ka një qasje aktive në realizimin e këtij qëllimi, e cila ka çuar në një rezultat konkret;
Aftësia për të udhëtuar jashtë vendit dhe ndjenja e komunikimit të mirë me njerëz të tjerë;
Fëmija bie dakord për të qenë i nominuar për Çmimin e Paqes Ndërkombëtare të Fëmijëve.

Si të aplikoni?

Çdo person apo organizatë mund të emërojë një fëmijë për shqyrtim nga Komiteti i Ekspertëve. Për të aplikuar duhet të plotësoni formularin e nominimit këtu
Të gjitha propozimet duhet të jenë në përputhje me kërkesat e mësipërme.

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment