Konkurs ndërkombëtar në Japoni

Afati i aplikimit: 30 qershor 2017
Kush mund të aplikojë: organizatat e bazuara në çdo vend, duke përfshirë Japoninë, duke zbatuar aktivitetet e ESD-së në komunitetet lokale
Çmimi: 3,000 USD

Bota është bërë më e ndërthurur dhe pa kufij, dhe ajo që ndodh do të ndikojë në pjesë të tjera të botës sot dhe në të ardhmen. Sfidat e ndryshme me të cilat ballafaqohemi, të tilla si ndryshimet klimatike, humbja e biodiversitetit dhe varfëria nuk mund të zgjidhen vetëm. Në mënyrë që të lehtësohet veprimi për të ndërtuar shoqëri të qëndrueshme anembanë botës, 17 Qëllime të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) u krijuan për të zbatuar Axhendën e Zhvillimit të Qëndrueshëm të vitit 2030, i cili u miratua nga udhëheqësit botërorë në shtator 2015 në Samitin e OKB. Promovimi i Edukimit për Zhvillim të Qëndrueshëm (ESD) konsiderohet kritik për të siguruar cilësinë e arsimit për arritjen e këtyre qëllimeve.

Kriteret e aplikimit:

Organizatat me bazë në çdo vend, përfshirë Japoninë, duke zbatuar aktivitetet e ESD-së në komunitetet lokale kanë të drejtë të aplikojnë për Çmimin Global.

Mund të pranohet vetëm një aplikim për organizatë;
Projektet që kanë marrë çmimin Global në të kaluarën nuk kanë të drejtë;
Projekti duhet të ketë filluar tashmë për të paktën dy vjet në prill 2017.

Çmimet që jepen:

3.000 USD;
Fituesit e çmimeve do të ftohen në Ceremoninë e Çmimit më 21 Tetor 2017 në Okayama, Japoni, dhe do të kërkohet të japë një prezantim mbi projektin.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar klikoni këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment