Konkurs ndërkombëtar mbi sigurinë globale

Afati i fundit i aplikimit: 27 shtator 2017
Kush mund të aplikojë: çdo individ ose grup individësh ose organizate (nga sektori privat ose publik), i cili kontribuon në sigurinë globale
Çfarë ofrohet: një çmim të holla prej rreth 9143.55 euro, të gjitha shpenzimet e udhëtimit për fituesin për të marrë pjesë në ceremoninë e dhënies së çmimeve në Gjenevë

Në vitin 2015, nën ombrellën e Iniciativës së Kreativitetit dhe Inovacionit, GCSP dhe Programi i saj Gjeopolitik dhe i të Ardhmes Globale u krijua një çmim për të njohur individët ose organizatat që meritojnë një qasje inovative për të adresuar sfidat ndërkombëtare të sigurisë.

Çmimi është projektuar për të arritur në të gjitha disiplinat dhe fushat përkatëse. Ajo kërkon të shpërblejë kontributin më frymëzues, novator dhe më të ri të vitit, pavarësisht nëse kjo vjen në formë të një iniciative, shpikjeje, botimi kërkimi ose organizimi.

Kriteret e aplikimit:

Aplikimet mund të vijnë nga çdo vend, por projekti duhet të tejkalojë kufijtë kombëtarë në arritjen ose në mendimin e saj dhe duhet të kërkojë të adresojë sigurinë globale në mënyra të reja ose nëpërmjet ideve të reja. Një gamë e gjerë projektesh mund të kualifikohen për shqyrtim, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, inovacionet teknologjike dhe konceptuale, hulumtimet origjinale ose iniciativat e grass-root.

 

Si të aplikoni?

Aplikimet duhet të dorëzohen përmes formularit online të aplikimit për t’u konsideruar për çmimin dhe duhet të përfshijnë:

Abstraktin e projektit me maksimum 250 fjalë;
Përshkrimin e projektit të zhvilluar mirë që nuk duhet të tejkalojë 1,000 fjalë në gjatësi. Aplikimi duhet të përfshijë një përshkrim të iniciativës ose projektit, një shpjegim të rëndësisë së konceptit në kontekstin e sigurisë globale dhe të ardhmen tonë kolektive globale dhe duhet të tregojë qartë se si ideja ofron një kontribut të ri në këtë fushë;
Deri në pesë skedarë imazhesh (opsionale).
Aplikimet e dorëzuara nëpërmjet ndonjë kanali tjetër nuk do të merren parasysh. Aplikimet duhet të jenë në gjuhën angleze.

Afati i fundit për aplikim është 27 shtatori 2017 në ora 18:00 UTC + 2, dhe fituesi do të shpallet në nëntor 2017.

Për pyetje dërgoni me email: innovation.prize@gcsp.ch

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment