Konkurs/ “Imagjinoni të ardhmen tuaj. Bëjini ëndrrat reale”

Përshkrimi

Arkitektëve, projektuesve, inxhinierëve, artistëve dhe planifikuesve urban iu jepet një mundësi unike për të fituar një nga tre çmimet e Fondacionit Jacques Rougerie – Institut de France, duke krijuar projekte inovative dhe ambicioze.

Këto projekte arkitektonike bazuar në zhvillimet e reja dhe një vizion të ardhshëm duhet të adresojë disa çështje themelore të njerëzimit: përgjegjësi më të mëdha mjedisore, industriale dhe teknike, ndërsa duke marrë parimet e zhvillimit të qëndrueshëm në konsideratë: materiale të reja, teknika dhe themelet në projektimin, zhvillimin, kursimin e energjisë, ose burimet natyrore, riciklimin.

Çmimet do të jepen, pavarësisht nga mosha, me autor individual ose ekip.

Çmimet
1.Inovacioni dhe Arkitektura për Detin – 10,000 Euro;

2.Inovacioni dhe Arkitektura për Hapërsirën – 10,000 Euro;

3.Arkitektura dhe Rritja e Nivelit të Detit vlerësuar Rise – 10,000 Euro.

Si të aplikoni?

Për të marrë pjesë, ju duhet të regjistroni veten apo ekipin tuaj në faqen e internetit “enter the contest” para datës 31 tetor 2016. Një e-mail konfirmimi dhe një link do ju dërgohet ju.

Hapat e detajuara për regjistrimin mund t’i gjeni në këtë LINK.

Për më shumë informacione, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare në këtë LINK

Leave a Comment