Konkurs eseje- Çmimi deri ne 1000 $

Tema: Unë jam një emigrant!

Në kuadër të historisë, ju ftojmë të merrni në konsideratë çështjet të cilat përballin emigrantët e sotëm. A jeni një emigrant? Ishin prindërit ose gjyshërit tuaj emigrantë? A jemi të gjithë emigrantë në këtë botë? Si mund të kontribuojnë në shoqëri emigrantët? Si mund ata të shkaktojnë probleme në shoqëri?

Emigracioni është një sfidë e madhe për emigrantët dhe vendin pritës. Të dy janë të detyruar të ballafaqohen me probleme të asimilimit, integrimit, ksenofobisë, punësimit, sigurisë, arsimit, etj. Organizatorët e konkursit janë të ngazëllyer për të dëgjuar përgjigjet dhe mendimet tuaja për një nga problemet më të mëdha të botës.

Çmimet:
-Vendi i parë: 1000$
-Vendi i dytë: 500$
-Vendi i tretë: 300$
-2 ese të tjera të vlerësuara: 150$ secila

Mund të marrin pjesë:
Çdo person në mbarë botën.

Mënyra e aplikimit:
http://essay.fountainmagazine.com/index/sendarticle
-Eseja duhet të ketë midis 1500-2500 fjalë dhe të shkruhet ne Word.

Afati i aplikimit: 30 nëntor 2016

COMMENTS

Leave a Comment