Konferencë ndëkombëtare në Gjeorgji

Afati i fundit i aplikimit: 01 korrik 2017
Kush mund të aplikojë: profesionistë të cilët aktualisht janë të punësuar në një muze apo një institucion të lidhur
Vendi: 25-30 shtator, Tbilisi, Gjeorgji

CIDOC ka kënaqësinë të njoftojë se financimi është në dispozicion për të mbështetur pjesëmarrjen në konferencën e CIDOC 2017 në Tbilisi të Gjeorgjisë nga 25 deri më 30 shtator 2017. Grantet jepen si kontribut për kostot e udhëtimit, akomodimin (6 netë) dhe tarifat e regjistrimit. Kostot e shkaktuara në vendin e origjinës, duke përfshirë, por pa u kufizuar në udhëtimet në sipërfaqe, akomodimin dhe vizat, nuk do të mbulohen nga granti.

Kriteret e aplikimit:

Për t’u konsideruar si i përshtatshëm për të aplikuar, ju duhet të plotësoni të gjitha kriteret e mëposhtme:

Aplikantët duhet të jenë profesionistë të kualifikuar të cilët aktualisht janë të punësuar në një muze ose në një institucion të lidhur;
Aplikantët duhet të jenë nga një vend i listuar si të ardhura mesatarisht të ulëta ose të ulëta, bazuar në bazën e të dhënave më të fundit të Treguesve të Zhvillimit Botëror të Bankës Botërore;
Aplikantët duhet të demonstrojnë një nevojë të vlefshme financiare, të tregojnë të gjitha burimet e tjera të mundshme të financimit dhe të ofrojnë dëshmi për përpjekjet për të marrë fonde të tilla;
Aplikantët inkurajohen që të bëhen anëtarë të ICOM.
Prioriteti do t’u jepet aplikantëve nga vendet e mëposhtme:

Evropën Qendrore dhe Lindore;
Amerikën Latine;
Afrikë;
Lindja e Mesme;
Azi.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, lutemi plotësoni aplikimin.

Përveç formularit të plotësuar, ju kërkohet të dërgoni në Komisionin Bursary të CIDOC 2017 bashkëngjitjet e mëposhtme:

CV (përfshirë listën e botimeve);
Një letër rekomandimi nga kreu i organizatës / institucionit ku aktualisht kandidati është duke punuar.
Ju mund t’i dërgoni bashkëngjitjet me e-mail në bursaries@cidoc2017.com fushën e lëndës “CIDOC / Grant application”

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment