Kompania e çimentos TITAN kërkon të punësojë Shef për Departamentin e IT-së

Afati i aplikimit: 31 Korrik 2015

ANTEA Cement Sh.A., degë e TITAN Cement Company S.A., ka investuar në Shqipëri, duke ndërtuar një impiant të avancuar teknologjik çimentoje, dhe fton profesionistë të kualifikuar për t’u bashkuar me Departamentin e IT-së  në pozicionin e mëposhtme:

Shef i Departamentit të IT-së

Kriteret

  • Bachelor në Shkenca Kompjuterike ose në fushën përkatëse; arritje më të larta do jenë në favor të aplikantit
  • Më shumë se 5 vjet në një pozitë të ngjashme
  • Të kuptojë aktivitetin e biznesit dhe aplikacionet mbështetëse të tij (ERP, HRMS, Data- warehouse, Business Intelligence, etj). Përvoja në SAP ERP do të konsiderohet si një favor.
  • Përvojë në përdorimin e Microsoft Server (Active Directory, Exchange, Share Point, etj)
  • Përvojë në përdorimin e rrjetave TCP / IP .
  • Aftësi në komunikimin me njerëzit
  • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze

Kandidatët që plotësojnë kriteret e mësipërme, kërkohet të dërgojnë një CV me e-mail deri në datën 31/07/2015 me kod reference 003

Departamenti i Burimeve Njerëzore

Antea Cement Sh.A.

e-mail: hr@anteacement.com

Tel: +355 (0) 44 502415

Leave a Comment