Kërkohen Asistent dhe Përkthyes për një Projekt të Bashkimit Evropian

Kërkohen asistent dhe përkthyes (RTA) për Projektin Twinning i cili është një bashkëpunim i Bashkimit Evropian, Polonisë dhe Kroacinë për Këshillin e Lartë të shtetit.

 

Afati i aplikimit:  17.08.2015

Kriteret për 2 pozicionet

Kërkesat për asistent RTA:

 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës angleze dhe gjuhës shqipe, në të shkruar dhe në të folur
 • Eksperiencë si asistent në projekte të tjera të financuara nga BE-ja apo në projekte ndërkombëtare
 • Njohje të çështjeve që lidhen me menaxhimin e projektit Twinning  (Twinning Manual 2012)
 • Aftësi në raportim (në anglisht) dhe aftësi analitike
 • Aftësi në perdorimin e MS Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
 • Aftësi organizative, administrative dhe menaxhuese me kopetencën për të identifikuar prioritetet, afatet
 • Aftësi të forta ndërpersonale dhe komunikimi
 • Fleksibilitet në lidhje me orët e punës
 • Disponueshmëri dhe gatishmëri për të udhëtuar (në Shqipëria dhe në vendet e BE-së)
 • Përvojë praktike në anglisht – shqip dhe shqip – anglisht dhe interpretim (gjatë takimeve, punës, per te perkthyer dokumente ) do të jetë një avantazh
 • Përvojë praktike në interpretimin e njëkohshëm do të jetë një avantazh
 • Përvojë në  njohurit e fushës së projektit Twinning (ose fushat e ngjashme) do të jetë një avantazh
 • Gjuha polake do të jetë një avantazh
 • Asistenti RTA nuk mund të ketë ose kohët e fundit (gjashtë muajt e fundit) ndonjë marrëdhënie kontraktuale me administratën përfituese

Për më shumë informacione, ju lutemi klikoni në këtë LINK.

Leave a Comment