Ja cilat janë 4 vende të lira për të studiuar

Finlandë

Aktualisht nuk ka asnjë tarifat shkollimi të vendosur në Finlandë, pavarësisht nga niveli i studimeve dhe kombësisë së studentit megjithatë tarifat e shkollimit për studentët jo-të BE-së/ EEA do të prezantohen në vjeshtën e vitit 2017 për programet e ofruara në Anglisht, Bachelor ose Master. Studimet e nivelit të doktoratës do të mbeten falas.

Mos harroni se edhe kur nuk ka tarifa shkollimi, ju ende keni nevojë për të planifikuar financat tuaja – pritet që ju të mbuloni të gjitha shpenzimet tuaja të përditshme të jetesës gjatë studimeve tuaja në Finlandë.

Për momentin, bursat janë kryesisht në dispozicion vetëm për studimet e doktoraturës dhe kërkime.

Kosto e Studimi në Finlandë: Shpenzimet e llogaritura të jetesës së një studenti në Finlandë, mesatarisht janë rreth 500-800 euro në muaj.

Shikoni institucionet e arsmit të lartë në Finlandë në këtë LINK

Shikoni listën e Bursave në Finlandë në këtë LINK

 

Austri

Nëse jeni një student jo i BE-së / EEA-së, universitetet federale/ publike në Austri kanë një tarifë rreth 363 -726 euro për semestër për tarifat e shkollimit plus 17.50 euro për tarifën e anëtarësimit në Bashkimin e Studentëve dhe .50 euro sigurim për semestër. Nëse vini nga vendet më pak të zhvilluara, ju mund të përjashtoheni nga pagesa e tarifës së shkollimit në universitetet publike në Austri dhe duhet të paguani vetëm tarifën e anëtarësimit në Bashkimin e Studentëve dhe sigurimin.

Kosto e Studimit në Austri: Kosto e jetesës për studentët në Austri është rreth 800 Euro në muaj e cila përfshin akomodimin, ushqimin dhe shpenzimet personale.

Shikoni listën e institucioneve të arsimit të lartë në Austri në këtë LINK

Norvegji

Universitetet norvegjeze shtetërore dhe kolegjet universitare, si rregull nuk kanë tarifa shkollimi, duke përfshirë studentët ndërkombëtarë. Kjo vlen për të gjitha nivelet, duke përfshirë studimet universitare, programet Master dhe Doktoraturë.

Vini re se disa universitete shtetërore dhe kolegje universitare mund të kenë tarifa e shkollimit për disa programe të specializuara të cilat janë zakonisht në nivelin Master. Studentët gjithashtu do të duhet të paguajnë një tarifë rreth 300-600 NOK çdo semestër.

Shumica e institucioneve private kanë tarifa shkollimi për të gjitha programet dhe kurset e tyre. Por tarifat janë zakonisht shumë më të ulëta se ato të studimeve krahasuar me shumicën e vendeve të tjera. Gjithashtu, studentët e huaj nuk paguajnë tarifa më të larta për shkollim se sa studentët norvegjezë.

Kosto e studimit në Norvegji: Duhet të merrni në considerate se shpenzimet e jetesës në Norvegji janë më të larta se në disa vende të tjera. Shpenzimet e jetesës llogariten të jenë rreth 90,000-100,000 NOK në vit.

Shikoni listën e Universiteteve dhe Kolgjeve në Norvegji në këtë LINK

Gjermani

Që nga tetori i vitit 2014, të gjitha Universitetet në Gjermani nuk kanë të përcaktuar ndonjë tarifë shkollimi për studimet universitare për të gjithë nxënësit, duke përfshirë studentët ndërkombëtarë. Në disa shtete federale, universitetet kanë një tarifë semestrale simbolike (rreth 50 euro) dhe / ose tarifat e administrimit (rreth 50 euro). Kjo strukturë tarife shkollimi mund të ndryshojë në të ardhmen.

Ndryshe nga studimet universitare, studimet Master në Gjermani kanë tarifa shkollimi, por ato nuk janë aq të larta sa në vendet e tjera.

Nga ana tjetër, studimet e doktoraturës në universitetet gjermane janë në parim të lira. Studentët e doktoraturës paguajnë vetëm pas përfundimit gjashtë semestrave të tyre të parë, por ata duhet të paguajnë një kontribut semestral prej rreth 150-200 euro për semestër. Studentët e doktoraturës zakonisht punojnë në një projekt kërkimor (pozicion i paguar PhD) ose marrin një bursë.

Kosto e Studimit në Gjermani: Mesatarisht, studentët gjermanë paguajnë rreth 500-800 Euro për akomodimin, transportin, ushqimin dhe shpenzime personale.

Shikoni listën e Universiteteve dhe Kolegjeve në Gjermani në këtë LINK

 

Leave a Comment