ISDC kërkon të punësojë një Ekonomiste

Afati i aplikimit: 11 Gusht 2015

Përshkrimi

ISDC kerkon te punesoje nje EKONOMISTE (full time)

Detyrat

 Detyrat dhe përgjegjësitë:

• Te rregjistroje dokumentacionin ne kontabilitet (Fatura, Arka, Banka).

• Te pergatise Raportet Periodike Financiare.

• Te mbaje marredheniet me furnitoret,

• Te rakordoje me klientet, furnitoret.

• Te zbatoje politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanise.

Kualifikimet / Kërkesat

• Të jenë diplomuar në Fakultetin Ekonomik, Dega Financë – Kontabilitet, Ekonomiks.

• Të jenë përdorues të mirë të programit “Financa 5”.

• Te pakten 2 vjet experience pune si EKONOMISTE.

• Të jenë përdorues të mirë të programeve të paketes Ms Office (vecanërisht Excel-i)

• Të kenë njohje shumë të mirë të gjuhës Angleze (të folur/të shkruar)

• Te jete e mireorganizuar dhe e sakte.

• Te kete aftesi organizative, kreative dhe te ndihmoje ne dhenien e ideve te reja.

• Te eci me te njejtin hap me qellimet dhe synimet e kompanise.

• Te ruaj konfidencialitetin.

• Mosha mbi 25 Vjec.

Duhet t’i përmbahet këtyre rregullave:

• Të kenë përkushtim maksimal gjatë orarit të punës .

• Të jetë e komunikueshme me kolegët dhe të gatshme në çdo kohë të japë ndihmën e saj për nevojat e kompanisë.

• Të karakterizohet nga ndershmëria,integriteti dhe korrektësia

• Të kenë aftësi organizative, kreative dhe të ndihmojnë në dhënien e ideve të reja.

• Të ece me të njëjtin hap me qëllimet dhe synimet e kompanisë

• Të ruajnë konfidencialitetin

• Nuk pranohen aplikantë të cilët janë duke ndjekur studime.

Ofrohet:

• Page motivuese

• Atmosfere miqesore dhe dinamike.

Mund te dergoni  CV tek: humanresources.isdc@gmail.com

Leave a Comment