Grante/ Thirrje për aplikime për projekte komunitare

Jeni organizatë rinore dhe keni një ide për të punuar me të rinjtë? Kjo është një mundësi për ti dhënë jetë projekt-idesë suaj.

Kriteret e aplikimit:

1. Kjo thirrje është e hapur për organizata jofitimprurëse që punojnë me fëmijë dhe të rinj të moshës 14-26 vjeç.
2. Objektivat specifike të thirrjes:
(i) Mbështetja e ideve dhe projekteve të natyrës Start UP të bizneseve sociale lokale që aftësojnë të rinjtë drejt mundësive të vetë-punësimit.
(ii) Adresimi i dhunës fizike dhe psikologjike ndaj fëmijëve.
(iii) Mbështjetje për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Afati i fundit për aplikime: 31 Mars 2018. Na kontaktoni në adresën: tirana@wvi.org

Për më shumë detaje klikoni në: http://www.worldvision.al/thirrje-propozime

Leave a Comment