Grant nga Bashkimi Evropian

THIRRJE PËR PROPOZIME

Thirrje për “Mbështetje për sigurinë ushqimore, standartet veterinare dhe fitosanitare”.
Zona gjeografike: Shqipëri
Afati për dorëzimin e propozimeve: 21/05/2018 ora 12:00.
Mësoni më shumë: https://goo.gl/eQ1dqU

Leave a Comment