Event në Shqipëri: “Transformimi i të rinjve në konfliktet Online & Offline”

 

Afati i aplikimit: 4 gusht 2015

Pjesmarrësit: individë të moshës 18-30 vjeë nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Serbia ose Zvicra

Eventi: 19-23 shtator 2015, Vaqarr, Shqipëri

 

Përshkrimi

East Project  është një projekt i udhëhequr nga Këshilli Rinor Kombëtar i Zvicrës, me porosi të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Ky projekt ka qenë mbështetur  të rinj nga Ballkani Perëndimor që nga viti 1991 dhe është aktualisht i përqëndruar në vendet që nuk janë pjesë e  BE-së në rajon, dhe Moldavia. Takimi rajonal është i bazuar në  qasjen e të rinjve ndaj çështjeve me të cilat përballen organizatat rinore dhe të gjejnë një zgjidhje së bashku.

Tema e këtij viti do të jetë “Transformimi i të rinjve në konfliktet Online & Offline”. Konfliktet kanë një fushë të gjerë dhe mund të ndikojnë tek të rinjtë në nivele të ndryshme: në nivelin personal, në nivel të organizatave të shoqërisë civile që ata janë të përfshirë dhe në nivelin e komunitetit. Në këtë takim rajonal, pjesëmarrësit do të forcojnë njohuritë e tyre dhe të zhvillojnë aftësitë praktike në fushat e mëposhtme:

  • Përballja me konfliktin;
  • Kuptimi i konfliktit;
  • Të punuarit me konfliktin;
  • Analizimi i “fjalimeve të urryera” (hate speech).

 

Pranimet

Pjesëmarrësit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

  • Të propozohen nga një organizatë e të rinjve në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovins, Kosovë, Maqedoni, Moldavi, Mali të Zi, Serbi ose Zvicër;
  • Të jenë midis moshës 18-30 vjeç;
  • Të jenë të motivuar nga tema e eventit;
  • Të jenë pjesë aktive në të gjithë takimin;
  • Të jenë në gjendje të komunikojnë në mënyrë aktive në gjuhën angleze.

Kostot

Organizatorët do të mbulojnë shpenzimet e akomodimit dhe të ushqimeve. Shpenzimet e udhëtimit deri në 190 euro do të mbulohen.

 

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, ju lutem, plotësoni formularin e aplikimit (5 faqe) dhe dërgoje me e-mail në adresën sophie.neuhaus@sajv.ch, me CC. të youth4perspektiva@gmail.com.

 

Leave a Comment