Erasmus+/ Bursa në Universitetin e Zadarit, Kroaci

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Zadarit, në Kroaci për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për studime;

Nivelet e mobilitetit për studentët:

– Bachelor;

– Master;

– PhD;

Kohëzgjatja e bursave:

– Bachelor (3 muaj);

– Master (3 muaj);

– PhD (3 muaj);

Fushat e studimit:

-Gjuhë e huaj;

Për informacion mbi katalogun e lëndëve që ofrohen nga Universiteti i Zadarit klikoni në këtë LINK.

Bursat përfshijnë:

– Kompensimin mujor (800 EUR në muaj për studentët);

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Afati i aplikimit: 21 Tetor 2019

Për më shumë informacione klikoni në këtë LINK.

Leave a Comment