Coca Cola kërkon vajza në promocion

Aplikimet deri më 25 shtator!

VAJZA PROMOTORE

Kandidatet duhet te jene te afta te punojne ne grup, te jene me vetebesim dhe karizem, te gateshme per te udhetuar. Promovimi i produkteve do te behet balle per balle me konsumatorin, prandaj pritet qe ato te jene nje imazh i shkelqyer i kompanise sone ne treg. Ne menyre qe te arrihet kjo ato duhet te zbatojne detyrat dhe te kene aftesite e meposhtme.

Pergjegjesite kryesore:
• Implementon vlerat e brand-it gjatë ekzekutimit të “Sampling”,
• Përçon tek konsumatori mesazhin e Brand-it për të cilin po zhvillohet “Sampling”,
• T’u japin përgjigje të gjithe pyetjeve të cilat mund të vijnë nga konsumatorët gjatë “Sampling”,
• Të mbledhin informacione dhe të jenë të aftë t’i tejçojne tek eprorët e tyre,
• Të hedhin ide dhe sugjerime të mëtejshme për mënyra të reja se si mund të përmirësohet “Sampling”,
• Të përshtaten ndaj situatave të reja të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të “Sampling”,
• Të jenë të gatshëm për të bashkëpunuar me anëtaret e tjere te grupit dhe eprorin përkates,
• Zbatimi me përpikmëri i detyrave ditore të përcaktuara nga eprorët,
• Mbajtja e një qëndrimi të denjë gjatë ekzekutimit të “Sampling” në terren,
• Ekzekutimi i detyrave me energji dhe pozitivitet,

Aftesite dhe kualifikimet:
• Studente ne Universitet
• Minimun 6 muaj eksperience pune (jo e detyrueshme)
• Te kete personalitet miqesor dhe te shoqerueshem
• Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe bindëse.
• Të jenë të shkathta dhe korrekte në orarin dhe vendin e përcaktuar.
• Të jenë negocatiore të mira.
• Të kenë patentë të klasit B.

Te interesuarit duhet te dergojne nje email ku te specifikohet kerkesa per pozicionin e punes dhe nje kopje te CV me foto ne adresen: hr@cocacola.al, brenda dates 25 Shtator 2015.

Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen.

COMMENTS

Leave a Comment