Plotësisht i financuar/ Forum për të rinjtë në Turqi nga UNESCO

Plotësisht i financuar/ Forum për të rinjtë në Turqi nga UNESCO

Afati i aplikimit: 25 Mars, 2016 Ftohen të rinjtë të marrin pjesë në Forumin Botëror Rinor të Trashëgimisë në 2016: “Në udhëkryqet e Trashëmisë të Shumëllojshme” nga 29 qershori deri më 12 korrik 2016. Forumi është organizuar në kuadër të seancës së 40-të të Komisionit Botëror të Trashëgimisë dhe në kuadrin e Programit të Edukimit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, Komisionit Kombëtar turk për UNESCO dhe Drejtorinë e Menaxhimit të siteve të Stambollit. Përfaqësues të…

Read More

Shkollë pranverore në Poloni për Aftësitë Diplomatike

Shkollë pranverore në Poloni për Aftësitë Diplomatike

Afati i aplikimit: Aplikimet pranohen deri sa të plotësohet numri i caktuar Kush mund të aplikojë: studentë të motivuar, të diplomuarit së fundmi ose profesionistët e rinj Kostot: 375 Euro (pa akomodimin) / 575 Euro (me akomodim); aplikantëve më të mirë do i akordohen bursa Përshkrimi Shkolla e aftësive diplomatike çdo vit pret rreth 100 pjesëmarrësi nga më shumë se 40 vende në programet e tyre të ndryshme ndërkombëtare. Kursi është i projektuar për studentë, të…

Read More

1.050 Euro në muaj/ Trajnim i paguar në Bankën Qendrore Evropiane

1.050 Euro në muaj/ Trajnim i paguar në Bankën Qendrore Evropiane

Kush mund të aplikojë: Të diplomuarit së fundmi ose student që janë afër përfundimit të studimeve master Pagesa:  1,050 EURO në muaj Afati i aplikimit: 11 Mars 2016 Përshkrimi Banka Qendrore Evropiane (BQE) po kërkon aplikime nga të diplomuarit së fundmi apo studentët të cilët janë afër përfundimit të studimeve master për një trajnim në Përkthim Anglisht dhe Seksioni i Redaktimit (ETE) brenda Drejtorisë së Përgjithshme të Komunikimeve (DG / C). ETE është përgjegjëse për ofrimin e…

Read More

Trajnim falas 6-ditor në Budva, Mali i Zi

Trajnim falas 6-ditor në Budva, Mali i Zi

Kush mund të aplikojë: Liderët e rinj dhe aktistë të OJF-ve të moshave 18-30 vjeç, nga Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Sllovenia, Kroacia, Maqedonia, Italia dhe Shqipëria Trajnimi:  4-10 Prill 2016, Budva, Mali i Zi Afati i aplikimit: 5 Mars 2016 Rreth trajnimit OnAct është një trajnim ndërkombëtar me qëllim për të mbledhur 30 lider të rinj dhe aktivistët nga organizatat rinore nga 8 shtete: Mali i Zi (5), Serbia (5), Bosnje dhe Herzegovinë (5), Sllovenia (2),…

Read More

Seminar në Ukrainë mbi “Informacionin, propagandën dhe lirinë e shtypit”

Seminar në Ukrainë mbi “Informacionin, propagandën dhe lirinë e shtypit”

  Kush mund të aplikojë: pjesëmarrës që vijnë nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, si dhe nga Bjellorusia dhe Kazakistani Periudha: 24-30 Prill 2016 Ukrainë Afati i aplikimit: 28 Shkurt 2016 Përshkrimi “Unë e di, prandaj veproj! Lufta e informacionit dhe pjesëmarrja e të rinjve ” është një seminar shtatë ditor për 40 evropianë të rinj rreth luftës së informacionit, propagandës, lirisë së medias dhe së drejtës për akses në informacion. Seminari do të…

Read More

Konferencë për studentë në Universitetin e Prishtinës

Konferencë për studentë në Universitetin e Prishtinës

Kush mund të aplikojë:  student ndërkombëtarë nga e gjithë bota Eventi: 2-7 Maj 2016, Prishtinë, Kosovë Afati i aplikimit: 1 Mars 2016 Përshkrimi Konfrenca Ndërkombëtare e Studentëve, organizuar nga Universiteti i Prishtinës (UPISC) vjen nga qasja e vetë-iniciativës. Studentët e fakulteve Ekonomik dhe Juridik kanë vendosur të organizojnë UPSC cili ndër të tjera do të promovojë vlerat akademike në nivel ndërkombëtar. Temat ekonomike dhe të ligjit, si subjekt kryesor i konferencës janë zgjedhur qëllimisht, për këtë arsye…

Read More

Të gjitha shpenzimet e mbuluara/ Forumi nga Këshillimi Evropian për Ditët e Zhvillimit Evropiane (EDD)

Të gjitha shpenzimet e mbuluara/ Forumi nga Këshillimi Evropian për Ditët e Zhvillimit Evropiane (EDD)

  Përshkrimi Ditët e Zhvillimit Evropiane (EDD) janë forumi kryesor në Evropë për zhvillim ndërkombëtar dhe bashkëpunim. Atoa janë një inkubator i ideve të reja për të informuar qëllimin e përbashkët të një bote të varfërisë, të lirë, të qëndrueshme dhe të drejtë, ku të gjithë kanë një shans për një jetë të denjë. Komisioni Evropian do të përzgjedhë 16 përfaqësues të të rinjve në bazë të aftësive të tyre, përvojën dhe angazhimin për çështjet…

Read More

Shpenzimet e mbuluara/ Trajnim nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Shpenzimet e mbuluara/ Trajnim nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Trajnim “Pjesëmarrja e të Rinjve, Demokracia dhe Politikat Rinore” Në kuadër të zbatimit të politikave rinore në Shqipëri dhe përafrimit të këtyre politikave me ato të Bashkimin Evropian, Drejtoria e Koordinimit të Politikave Rinore në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me mbështetjen e plotë të Departamentit të Rinisë, pranë Këshillit të Evropës, do të organizojë një program 4 ditor trajnimi me titull “Pjesëmarrja e të Rinjve, Demokracia dhe Politikat Rinore”, në datat 23 –…

Read More

Trajnim për të Drejtat e Njeriut në Malin e Zi/ Kosto të mbuluara

Trajnim për të Drejtat e Njeriut në Malin e Zi/ Kosto të mbuluara

Kush mund të aplikojë: punonjës të Rinjt, trajnues, lider të rinj nga Shqipëria, Estonia, Franca, Italia, Maqedonia, Mali i Zi, Polonia, Rumania, Serbia, Turqi Eventi: 1-10 Pill 2016 dhe 30 Shtator-9 Tetor 2016, Ulqin, Mali i Zi Afati i aplikimit: 16 Shkurt 2016 Përshkrimi Kurs Trajnimi Afatgjatë për të Drejtat e Njeriut 1-10 prill 2016 (trajnimi i parë) dhe 30 shtator-9 tetor 2016 (trajnimi i dytë). Në mes të trajnimit pjesëmarrësit duhet të ofrojnë seminare…

Read More

Shkollë verore falas në Tiranë

Shkollë verore falas në Tiranë

Kush mund të aplikojë: Studentët e diplomuar në Master ose Doktoraturë,studiues të të gjitha disiplinave të lidhura me energjinë, profesionistë të rinj nga institucione qeveritare, kompani, OJF nga rajoni Energy Community Periudha: 3-10 Shtator 2016, Tiranë, Shqipëri Afati i aplikimit: 31 Mars 2016 Përshkrimi Sekretariati i Komunitetit të Energjisë fton pjesmarrës për Shkollën e parë Verore të Komunitetit të Energjisë që do të zhvillohet në Tiranë nga data 3 deri në 10 Shtator 2016. Shkolla…

Read More
1 23 24 25 26 27 30