Thirrje për aplikime/ Udhëtim studimor

Thirrje për aplikime/ Udhëtim studimor

Ne kuader te partneritetit me organizaten CEDEM lider ne projektin RYCO “YOU’th CAN CHANGE THE FUTUR”, Qendra Aarhus Shkoder fton te rinjte shqiptare qe deshirojne te perfshihen ne projekt permes “Study trip” dhe te shkembejne eksperienca mes Shqiperise, Kosoves, Serbise dhe Malit te Zi me qellim uljen e paragjykimeve dhe diskriminimit etnik, te aplikojne on-line permes thirrjes se meposhtme. Të gjitha shpenzimet janë të mbuluara duke përfshirë akomodimin, vaktet e ushqimit, materialet e nevojshme dhe…

Read More

Mundësi trajnimi ndërkombëtar mbi mësimdhënien ndërkulturore

Mundësi trajnimi ndërkombëtar mbi mësimdhënien ndërkulturore

Kjo është një Thirrje për të gjithë mësuesit e artistët, praktikuesit e kulturës dhe drejtuesit e shkollave! Ju lutem gjeni si më poshtë informacionin për një mundësi të mirë në kuadër të projektit të Evropës “Evropa në perspektiva: Bashkëpunimi ndërkombëtar në mësimin kulturor (Cultural Learning) (http://www.europe-in-perspective.eu)” Udhëheqësit e projektit po ftojnë artistë / praktikues të kulturës dhe partnerët e tyre nëpër shkolla nga vende të ndryshme evropiane, për të marrë pjesë në një trajnim shumëkombësh…

Read More

Kurs veror në Gjermani

Kurs veror në Gjermani

Ky program synon të ndihmojë studentët dhe të diplomuarit që të përmirësojnë njohuritë e gjuhës gjermane (gjuhës së përgjithshme, gjuhës specifike) dhe njohuritë për kulturën e vendit. Kush mund të aplikojë? Aplikimet janë të hapura për studentët në programet Bachelor dhe Master në çdo fushë lëndore. Studentët e Bachelorit duhet të kenë përfunduar së paku dy vite akademike në fillim të këtij programi burse. Personat që kanë diplomë masteri dhe doktorature nuk kanë të drejtë…

Read More

Shkollë verore në Itali

Shkollë verore në Itali

Shkolla ka për qëllim të ofrojë një kurs trajnimi intensiv për studentët, studiuesit dhe zyrtarët e rinj që janë të interesuar për gjendjen aktuale ekonomike, socio-demografike dhe politike të Ballkanit. Këtë vit fokusi kryesor do të jetë mbi çështjen e migracionit. Në trajnim do të diskutohen tema të tilla si: ndikimi ekonomik i migracionit ndërkombëtar, flukset e migracionit në rajonin Adriatik-Jon, diskutimi për shoqëritë e ndara, bashkëpunimi territorial evropian etj.. Shkolla verore do të zhvillohet…

Read More

Thirrje për aplikime/ Trajnim në Tiranë

Thirrje për aplikime/ Trajnim në Tiranë

RAPORTIMI MBI DOSJET E ISH-SIGURIMIT DHE KËRKIMI NË ARKIVA 13‒14 shtator 2018 Vendi: Hotel Tirana, Salla Onufri Adresa: Sheshi Skënderbej, Tiranë Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) në bashkëpunim me fondacionin gjerman “Konrad Adenauer”, Prezencën e OSBE në Shqipëri, Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Fondacionin Federal për Studimin e Krimeve të Diktaturës Komuniste në Gjermaninë Lindore hapin thirrjen për aplikime për workshop-in “Raportimi mbi dosjet e ish-Sigurimit dhe kërkimi në…

Read More

Njoftim nga Ambasada Amerikane/ Program për të rinjtë

Njoftim nga Ambasada Amerikane/ Program për të rinjtë

Jeni të interesuar për të vazhduar arsimimin tuaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Aplikoni në Konkursin e Klubit të Kolegjit të Arsimit, një program këshillues që ndihmon studentët e gjimnazit me arritje të shkëlqyera akademike, që të jenë aplikantë të denjë për të vazhduar studimet në kolegjet dhe universitetet në Amerikë. Pjesëmarrësit do të angazhohen me mësime, aktivitete në komunitet, ushtrime për shkëmbime kulturore dhe teste përgatitorë, për një periudhë prej 9 muajsh. Këto…

Read More

Thirrje për aplikime/ Seminar ndër-sektorial

Thirrje për aplikime/ Seminar ndër-sektorial

Janë hapur thirrjet për aplikime për pjesëmarrjen në seminarin ndër-sektorial “Ndërtimi i qëndrueshmërisë të të rinjve kundër radikalizimit të dhunshëm”. Seminari do të zhvillohet në Tiranë më 19 – 24 Nëntor. A jeni i shqetësuar për rrezikun e radikalizimit të dhunshëm dhe rritjen e ekstremizmit të të rinjve me të cilët punoni?A është organizata juaj e përfshirë në mënyrë aktive në krijimin e qëndrueshmërisë të të rinjve? Ky seminar ka si qëllim reflektimin midis njerëzve…

Read More

Program trajnimi “Bashkitë për të drejtën për informim në veprim”

Program trajnimi “Bashkitë për të drejtën për informim në veprim”

Në vijim të angazhimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të projektit “Konsolidimi i Reformës Administrative dhe Territoriale – STAR 2, nëpërmjet hartimit të një Modeli standard për Programin e Transparencës për qeverisjen vendore shoqëruar me një Sistem Matje të transparencës dhe llogaridhënies kemi kënaqësinë të ftojmë Koordinatorët për të Drejtën e Informimit dhe Koordinatorët për Konsultimin Publik në të gjitha bashkitë në një Program Trajnimi tre ditor “Bashkitë për të drejtën për informim në veprim” në 12,…

Read More

Thirrje për pjesëmarrje në Programin e të Rinjve

Thirrje për pjesëmarrje në Programin e të Rinjve

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të programit “Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri (SENiOR-II)”, mbështetur nga Qeveria Suedeze (SWEDEN), po zbaton një sërë aktivitetesh të planifikuara me qëllim Forcimin Institucional i OSHC-ve. Në kuadër të aktiviteteve të kësaj pakete për ngritjen e kapaciteteve të organizatave të vogla dhe atyre të reja, REC Shqipëri do të organizojë një kurs trajnimi një javor të quajtur, “Programi i të rinjve”, në datat 10-15…

Read More

Kurs trajnimi për punime artizanale

Kurs trajnimi për punime artizanale

3-30 Shtator në Muzeun e Artizanatit, Tiranë I. Qëllimi dhe objektivat Ky projekt synon të përfshijë 20 gra dhe vajza që i përkasin shtresave në nevoje dhe që jetojnë në qarkun e Tiranës dhe Durrësit, në një program trajnimi profesional në mënyrë që të aftësohen për tregun e punës, duke rritur mundësitë e punësimit dhe përmirësimit të jetesës. II. Përshkrimi Trajnimi do të përqendrohet në dhënien e njohurive fillestare mbi aksesorë, bizhu tradicionale dhe moderne,…

Read More
1 2 3 4 33