Trajnim i paguar në Komisionin Evropian

Trajnim i paguar në Komisionin Evropian

Trajnim i paguar 5 mujor në Komisionin Evropian, duke filluar mnga data 1 mars ose 1 tetor. Ju do të merrni një grant mujor prej 1,159.40 € që nga 1 marsi 2017 dhe rimbursimin e shpenzimeve të udhëtimit. Gjithashtu mund të bëhet sigurimi i aksidenteve dhe sigurimi shëndetësor. Çdo vit, ekzistojnë rreth 1300 vende në dispozicion. Nëse jeni një nga kandidatët e përzgjedhur ju merrni përvojë praktike në mjedisin ndërkombëtar dhe multikulturor. Kjo mund të jetë…

Read More

Trajnim nga Kombet e Bashkuara në Republikën Çeke

Trajnim nga Kombet e Bashkuara në Republikën Çeke

Afati i fundit i aplikimit: 27 gusht 2017 Kush mund të aplikojë:  të rinj të moshës 18 deri 30 vjeç, nga Shqipëria, Armenia, Azerbajxhani, Republika Çeke, Maqedonia, Gjeorgjia, Gjermania, Hungaria, Italia, Kosova, Portugalia, Federata Ruse, Serbia, Spanja Vendi: 06-13 Nëntor 2017 / Kapraluv Mlyn, Republika Çeke Ekoturizmi mund të përshkruhet si “udhëtim i përgjegjshëm në zonat natyrore që ruan mjedisin, mbështet mirëqenien e popullit vendas dhe përfshin interpretimin dhe edukimin”. Besohet se shumë komunitete lokale…

Read More

Trajnim falas në Republikën Çeke

Trajnim falas në Republikën Çeke

Afati i fundit i aplikimit: 27 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: Të rinj të moshës 18 deri 30 vjeç, nga Shqipëria, Armenia, Azerbajxhani, Republika Çeke, Maqedonia, Gjeorgjia, Gjermania, Hungaria, Italia, Kosova, Portugalia, Federata Ruse, Serbia, Spanja Vendi: 06-13 Nëntor 2017 / Kapraluv Mlyn, Republika Çeke Ekoturizmi mund të përshkruhet si “udhëtim i përgjegjshëm në zonat natyrore që ruan mjedisin, mbështet mirëqenien e popullit vendas dhe përfshin interpretimin dhe edukimin”. Besohet se shumë komunitete lokale…

Read More

Trajnime të paguara nga Komisioni Europian

Trajnime të paguara nga Komisioni Europian

Trajnim i paguar prej 5 muajsh me Komisionin Evropian, duke filluar më 1 mars ose 1 tetor. Ju do të merrni një grant mujor prej 1,159.40 € që nga 1 marsi 2017 dhe rimbursimin e shpenzimeve të udhëtimit. Çdo vit, ka rreth 1.300 vende në dispozicion. Nëse jeni një nga kandidatët e përzgjedhur ju merrni përvojë praktike në mjedisin ndërkombëtar dhe multikulturor. Kjo mund të jetë një pasurim i rëndësishëm për karrierën tuaj të mëtejshme….

Read More

Trajnime falas mbi aplikimin në projekte

Trajnime falas mbi aplikimin në projekte

Thirrje për pjesëmarrje në trajnimin për Projekt – Propozime në EIDHR 2016-2017 Trajnim mbi procedurat e aplikimit me Projekt – Propozime në kuadër të Thirrjes EIDHR 2016-2017 Afati i fundit për aplikime: 11 gusht 2017 Për të mbështetur procesin e aplikimit të organizatave të shoqërisë civile, të cilat aplikojnë për projekte të financuara nga BE, Zyra e TACSO Albania do të organizojë sesione trajnimi mbi procedurat e aplikimit për Thirrjen Kombëtare për Projekt – Propozime…

Read More

Trajnime falas në Hollandë

Trajnime falas në Hollandë

Afati i aplikimir: 20 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: pjesëmarrës nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Gjeorgjia, Kosova, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Serbia, Turqia, Ukraina Vendi: 4 – 13 tetor 2017, Hagë – Holandë Programi i Trajnimit “The Matra Rule of Law” është hartuar për të forcuar kapacitetet institucionale në fushën e ligjit brenda organizatave qeveritare në Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Gjeorgji, Kosovë, Maqedoni, Moldavi, Mal të Zi, Serbi, Turqi dhe Ukrainë. Për këtë qëllim, shtatë programe trajnuese…

Read More

Cikël trajnimesh falas në Shqipëri

Cikël trajnimesh falas në Shqipëri

BËHU PJESË E CIKLIT TË TRAJNIMEVE “FUQIZIMI I PROFESIONISTËVE TË RINJ SOCIALË MBI PUNËN NË KOMUNITET” Organizata La Casa Nel Cuore prej muajit Qershor 2017 është duke zbatuar një program kombëtar të titulluar “Solidarietà per i Bambini Orfani in Albania/ Solidaritet për Fëmijët Jetim në Shqipëri”. Në kuadër të këtij projekti kanë si objektiv kryesor krijimin e një sistemi mbi Mbështetjen në Distancë për 2500 fëmijë jetim ose me një prind në të gjithë Shqipërinë…

Read More

Trajnim i ofruar nga OSBE në Tiranë

Trajnim i ofruar nga OSBE në Tiranë

Afati i aplikimit: 13 gusht 2017, 23:59 Ora e Evropës Qëndrore Kush mund të aplikojë: pjesëmarrësit e moshës 18-24 vjeç, që vijnë nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia dhe Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë Vendi: 13-17 shtator 2017 në Tiranë, Shqipëri Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe Zyrës së Bashkëpunimit Rinor Rajonal (RYCO) ka nisur një konkurs për “Trail Rinia:” promovimin e vlerave të OSBE-së në Ballkanin Perëndimor…

Read More

Kurs trajnimi falas në Spanjë

Kurs trajnimi falas në Spanjë

Afati i fundit i aplikimit: 28 korrik 2017 Kush mund të aplikojë: pjesëmarrësit në moshën 18 dhe 30 vjeç nga një nga vendet anëtare të Këshillit të Evropës dhe fqinjëve jugor Vendi: 18 – 23 shtator 2017 në CEULAJ, Mollina (Spanjë) A jeni një person që luan një rol aktiv në një organizatë rinore, të gatshëm për të fituar shkathtësi për të promovuar dhe përhapur parimet e Edukimit të Zhvillimit Global (GDE) për të rinjtë e tjerë?…

Read More

Trajnim mbi gazetarinë investigative

Trajnim mbi gazetarinë investigative

Je student gazetarie që dëshiron të luftojë korrupsionin? Ftoheni të aplikoni për të qenë pjesë e laboratorit të gazetarisë investigative! Studentët e përzgjedhur që do të shfaqin pasion dhe kurajo për gazetari të pavarur dhe investiguese, do të ftohen për të marrë pjesë në një program trajnimi, si dhe do të shkruajnë raportime investiguese mbi çështje të rëndësishme në Shqipëri. Pajisje teknologjike nga më të fundit dhe trajnim mbi gazetarinë do të ofrohen nga ekspertë shqiptarë…

Read More
1 2 3 24