Programi ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’

Programi ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’

Programi ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’ Thirrja per Fondin e Litigimit 2017 Ftohen avokatët e orientuar në fushën e të drejtave social-ekonomike dhe me prioritet në fushat e së drejtës së konsumatorit, mjedisit dhe shëndetësisë, të paraqesin propozime për ndjekjen gjyqësisht të çështjeve strategjike ligjore ose për propozime për kryerjen e studimeve të kuadrit ligjor në fuqi në fushat e sipërcituara. Nëpërmjet kësaj thirrje synohet të identifikohen edhe më shumë avokatë të orientuar drejt mbrojtjes…

Read More

Udhëzuesi teknik i portalit të klasifikimit për maturantët

Udhëzuesi teknik i portalit të klasifikimit për maturantët

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar Udhëzuesin Teknik të Portalit të Klasifikimit. Ky Udhëzues do t’u shërbejë të gjithë kandidatëve të shpallur fitues në IAL-të Publike dhe Private, për procesin e regjistrimit në raundin e parë dhe të dytë, në përputhje me Udhëzimin Nr. 15, datë 19.05.2017. Portali do të jetë i aksesueshëm nga data 29 Gusht 2017. Për të parë një video tutorial klikoni këtu  Për më shumë informacion klikoni këtu

Read More

Programi Camargo Core në Francë

Programi Camargo Core në Francë

Afati i fundit i aplikimit: 17 Tetor 2017 Kush mund të aplikojë: artistë, studiues / mendimtarë nga të gjitha rajonet Çfareë ofrohet: 250 USD në javë, si është financimi për transportin e aplikantëve Programi kryesor i Camargos është programi historik dhe kryesor i Fondacionit. Çdo vit fillon një thirrje ndërkombëtare përmes së cilës përzgjidhen 18 aplikantë (9 artistë dhe 9 studiues). Programi Camargo Core ofron kohë dhe hapësirë në një mjedis kontemplativ për të menduar…

Read More

Seminar ndërkombëtar mbi Holokaustin

Seminar ndërkombëtar mbi Holokaustin

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e nivelit BA, MA, dhe studentët e  doktoraturës të cilët janë të regjistruar në disiplina akademike përkatëse në kolegje dhe universitete Vendi: 8-12 janar 2018, Washington, DC Qendra Jack, Joseph dhe Morton Mandel për Studime të Avancuara të Holokaustit në Muzeun Memorial të Holokaustit të Shteteve të Bashkuara ka hapur aplikimet për seminarin ndërkombëtar “Një Hulumtim Hyrje në Jetën Çifute dhe Holokaustin në Bashkimin Sovjetik”. Ky…

Read More

Program ndërkombëtar mbi ndryshimet urbane

Program ndërkombëtar mbi ndryshimet urbane

Afati i fundit i aplikimit: 22 shtator 2017 Kush mund të aplikojë: pjesëmarrësit të cilët janë të vendosur në një nga 47 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, Kosovë apo Bjellorusi Granti ofron: deri në 13,000 euro Aktorët e Ndryshimit Urban synojnë të arrijnë një zhvillim të qëndrueshëm dhe pjesëmarrës urban përmes aktiviteteve kulturore dhe duke përdorur potencialet specifike të kulturës si drejtues dhe duke mundësuar ndryshime pozitive. Kjo realizohet duke forcuar kompetencat për bashkëpunimin ndërsektorial…

Read More

Programi i Lidërve të Rinj në Kanada

Programi i Lidërve të Rinj në Kanada

Afati i fundit i aplikimit: 13 Tetor 2017 Kush mund të aplikojë: të gjithë të rinjtë, pavarësisht nga gjinia, raca, përkatësia etnike, aftësia e kufizuar, orientimi seksual, identiteti ose shprehja gjinore ose origjina kombëtare, inkurajohen dhe mirëpriten të aplikojnë Përfitimet: grante të vogla, dhe një bursë Si një avokat kryesor global për shëndetin, të drejtat dhe mirëqenien e vajzave dhe grave, Women Deliver bashkon zërat dhe interesat e ndryshme për të nxitur progresin për barazinë gjinore,…

Read More

Shkollë verore falas në Pogradec

Shkollë verore falas në Pogradec

SHKOLLA VERORE: “MULTIMEDIA DHE AKTIVIZMI” Afati i fundit për aplikim: 22 gusht 2017 Vendi: Pogradec “Historia Ime”, shpall të hapur për të katërtin vit rresht, aplikimin për Shkollën Verore “Multimedia dhe Aktivizmi”. Këtë vit shkolla verore zhvillohet në periudhën 31 Gusht – 4 Shtator në qytetin e Pogradecit dhe do të zgjerojë trajnimet në teori dhe praktikë, jo vetëm në fushën e Multimedias por edhe në atë të aktivizmit. “Shkolla Verore për Multimedian dhe Aktivizmin…

Read More

Studime postdoktorature në Gjermani

Studime postdoktorature në Gjermani

Afati i fundit i aplikimit: 01 Tetor 2017 Kush mund të aplikojë: studiues nga shkencat humane, shkencat politike dhe shoqërore, shkencat e arsimit apo ligji që kanë  një doktoraturë dhe kanë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze Bursa ofron: një pagesë mujore deri në 6,500 euro për një qëndrim kërkimor tre deri në gjashtë muaj në Braunschweig, udhetimin për në Gjermani dhe mbështetje administrative nga koordinatorët e programit Instituti Georg Eckert  ka kënaqësinë të shpallë Thirrjen…

Read More

Seminar tre ditor në Bruksel

Seminar tre ditor në Bruksel

Afati i aplikimit: 20 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: gazetarë të rinj nga vendet e BE-së dhe jo anëtare të BE-së Vendi: 6 – 18 tetor 2017 në Bruksel, Belgjikë Dita Evropiane e të Drejtave të Medias (EYMD) është një nga ngjarjet më të mëdha në Evropë kushtuar gazetarëve të rinj. Këtë vit do të zhvillohet në selinë e Parlamentit Europian në Bruksel. Pjesëmarrësit do të përjetojnë tri ditë seminar mediale, diskutime politike, prodhim mediatik…

Read More
1 2 3 4 5 34