Thirrje për Vullnetarë

Thirrje për Vullnetarë

eni të ndjeshëm në zhvillimin e të rinjve, përgatitjen e tyre për të përballuar sfidat duke arritur potencialin të plotë? Duke u bërë vullnetar në klasat e shkollave të mesme të rrjetit JA ju do të luani një rol kyç në zhvillimin e të rinjve shqiptarë. Vullnetarët e JA janë pjesë në programet e klasave të 11ta dhe 12ta dhe japin modelin praktik të njohurive mbi edukimin financiar, sipërmarrjes dhe zhvillimit të karrierës, duke fuqizuar…

Read More

Punë vullnetare në Tiranë

Punë vullnetare në Tiranë

Fondacioni Down Syndrome Albania dhe Flowers By Down Syndrome Albania, përgjatë datave 1-14 Shtator do të çelë një stendë shitjesh me lule dhe produkte të tjera promocionale pranë qendrë Tregtare Toptani. Për këtë arsye kërkohen të rinjë vullnetare që mund të rrinë në stendën e shitjeve ne oraret: gjatë javës 15:00 – 21:00 dhe gjatë fundjavës 10:30 – 21:30. Vullnetarët kërkohen të angazhohen për te paktën 3-4 ditë me 6-8 orë në ditë. Vullnetarëve do…

Read More

Seminar nga Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare

Seminar nga Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare

Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare me mbështetjen e NATO Public Diplomacy Division, organizon në datat 27-29 shtator 2017 një seri seminarësh në formën e një mini-shkolle për çështjet e sigurisë “Seminar mbi çështjet e sigurisë: Përballimi i sfidave të Radikalizmit dhe Ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor” Seminarët me folës shqiptarë dhe të huaj do të trajtojnë çështje dhe tema relevante për sigurinë në Shqipëri dhe rajon, duke përfshirë dhe sfidat e tanishme të sigurisë,…

Read More

Programi ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’

Programi ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’

Programi ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’ Thirrja per Fondin e Litigimit 2017 Ftohen avokatët e orientuar në fushën e të drejtave social-ekonomike dhe me prioritet në fushat e së drejtës së konsumatorit, mjedisit dhe shëndetësisë, të paraqesin propozime për ndjekjen gjyqësisht të çështjeve strategjike ligjore ose për propozime për kryerjen e studimeve të kuadrit ligjor në fuqi në fushat e sipërcituara. Nëpërmjet kësaj thirrje synohet të identifikohen edhe më shumë avokatë të orientuar drejt mbrojtjes…

Read More

Udhëzuesi teknik i portalit të klasifikimit për maturantët

Udhëzuesi teknik i portalit të klasifikimit për maturantët

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar Udhëzuesin Teknik të Portalit të Klasifikimit. Ky Udhëzues do t’u shërbejë të gjithë kandidatëve të shpallur fitues në IAL-të Publike dhe Private, për procesin e regjistrimit në raundin e parë dhe të dytë, në përputhje me Udhëzimin Nr. 15, datë 19.05.2017. Portali do të jetë i aksesueshëm nga data 29 Gusht 2017. Për të parë një video tutorial klikoni këtu  Për më shumë informacion klikoni këtu Share This:

Read More

Programi Camargo Core në Francë

Programi Camargo Core në Francë

Afati i fundit i aplikimit: 17 Tetor 2017 Kush mund të aplikojë: artistë, studiues / mendimtarë nga të gjitha rajonet Çfareë ofrohet: 250 USD në javë, si është financimi për transportin e aplikantëve Programi kryesor i Camargos është programi historik dhe kryesor i Fondacionit. Çdo vit fillon një thirrje ndërkombëtare përmes së cilës përzgjidhen 18 aplikantë (9 artistë dhe 9 studiues). Programi Camargo Core ofron kohë dhe hapësirë në një mjedis kontemplativ për të menduar…

Read More

Seminar ndërkombëtar mbi Holokaustin

Seminar ndërkombëtar mbi Holokaustin

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e nivelit BA, MA, dhe studentët e  doktoraturës të cilët janë të regjistruar në disiplina akademike përkatëse në kolegje dhe universitete Vendi: 8-12 janar 2018, Washington, DC Qendra Jack, Joseph dhe Morton Mandel për Studime të Avancuara të Holokaustit në Muzeun Memorial të Holokaustit të Shteteve të Bashkuara ka hapur aplikimet për seminarin ndërkombëtar “Një Hulumtim Hyrje në Jetën Çifute dhe Holokaustin në Bashkimin Sovjetik”. Ky…

Read More

Program ndërkombëtar mbi ndryshimet urbane

Program ndërkombëtar mbi ndryshimet urbane

Afati i fundit i aplikimit: 22 shtator 2017 Kush mund të aplikojë: pjesëmarrësit të cilët janë të vendosur në një nga 47 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, Kosovë apo Bjellorusi Granti ofron: deri në 13,000 euro Aktorët e Ndryshimit Urban synojnë të arrijnë një zhvillim të qëndrueshëm dhe pjesëmarrës urban përmes aktiviteteve kulturore dhe duke përdorur potencialet specifike të kulturës si drejtues dhe duke mundësuar ndryshime pozitive. Kjo realizohet duke forcuar kompetencat për bashkëpunimin ndërsektorial…

Read More

Programi i Lidërve të Rinj në Kanada

Programi i Lidërve të Rinj në Kanada

Afati i fundit i aplikimit: 13 Tetor 2017 Kush mund të aplikojë: të gjithë të rinjtë, pavarësisht nga gjinia, raca, përkatësia etnike, aftësia e kufizuar, orientimi seksual, identiteti ose shprehja gjinore ose origjina kombëtare, inkurajohen dhe mirëpriten të aplikojnë Përfitimet: grante të vogla, dhe një bursë Si një avokat kryesor global për shëndetin, të drejtat dhe mirëqenien e vajzave dhe grave, Women Deliver bashkon zërat dhe interesat e ndryshme për të nxitur progresin për barazinë gjinore,…

Read More
1 2 3 32