Mundësi punësimi/ Koordinator terreni

Mundësi punësimi/ Koordinator terreni

Organizata: Caritas Shqiptar Pozicioni: Koordinator Terreni Departamenti: Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja: Tiranë Varet & raporton tek: Menaxheri I Projektit  Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me UNHCR po zbaton një projekt në mbështje të të drejtave të migrantëve, refugjatëve dhe azil-kërkuesve  që identifikohen në Shqipëri. Qëllimi i projektit është mbrojtja dhe ofrimi me dinjitet i shërbimeve për këta persona. Ky qëllim do të arrihet përmes mbështetjes humanitare për azil kërkuesit, refugjatet dhe migrantet në Shqipëri duke rritur aksesin…

Read More

Vend i lirë pune: Financier/e

Vend i lirë  pune: Financier/e

Pozicioni: Financier/e Përmbledhja e Pozicionit: Përgjegjës/e për menaxhimin e përditshëm të detyrave të tij/saj në përputhje me politikat e përgjithshme të kompanisë. Ofruesi i pozicionit të punës: Kompania “Balkans Capital” DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË Të funksionit Financiar Regjistrimi i faturave të blerjes, shitjes në sistemin e financës; Regjistrimi i veprimeve të arkës në sistemin e financës; Kontrolli i saktësise së hedhjes së veprimeve me bankat dhe arkën në financë; Përgatitja e raporteve ditore të gjendjes dhe…

Read More

Vend vakant për ekspert/e ligjor/e

Vend vakant për ekspert/e ligjor/e

Shpallje vendi vakant për Ekspert/e Ligjor/e për zhvillimin e sesioneve këshilluese me Pacientët e bashkive Dibër dhe Lushnjë, lidhur me kuadrin ligjor dhe mbrojtjen e drejtave të Pacientëve në Sistemin e Drejtësisë OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Zhvillimi i sesioneve këshilluese me pacientët e bashkive Dibër dhe Lushnjë lidhur me kuadrin ligjor dhe mbrojtjen e drejtave të në Sistemin e Drejtësisë Vendi: Bashkia Dibër dhe Bashkia Lushnjë Kohëzgjatja: 36 ditë pune në periudhën Qershor 2018…

Read More

Mundësi punësimi/ Përgjegjës administrativ

Mundësi punësimi/ Përgjegjës administrativ

PËRGJEGJËS ADMINISTRATIV, CELIM SHQIPËRI Roli: Përgjegjës administrativ i CELIM Shqipëri, Përgjegjës për kontabilitetin e projektit ACAP. Tipi i kontratës: full – time. Kushtet që duhen plotësuar: • Eksperiencë e mëparshme në sektorin adminsitrativ prej të paktën 5 vitesh dhe aftësi për administrimin e flukseve financiare mbi 1 milion euro; • Njohje e mirë e ligjit shqiptar në fushën fiskale; • Njohje shumë e mirë e gjuhës italiane, si dhe njohje e mirë e gjuhës angleze,…

Read More

Mundësi punësimi pranë Ambasadës Britanike Tiranë

Mundësi punësimi pranë Ambasadës Britanike Tiranë

Ambasada Britanike në Tiranë është pjesë e një rrjeti mbarëbotëror që përfaqëson interesat ekonomike dhe konsullore Britanike jashtë shtetit dhe po kërkon një Mirëmbajtës për Seksionin e Shërbimit të Korporatës S1, paga mujore bruto 72,257 Lekë. Si mirëmbajtës, kandidati i suksesshëm do të jetë përgjegjës për: 1. Mirëmbajtja e banesave për banim dhe zyra, duke përfshirë sistemet e ujit; Sistemet e energjisë; mirëmbajtje te vogla të pajisjeve. Vendosje objektesh ose orendi kur kërkohet. Heqja e…

Read More

Mundësi punësimi/ Asistent projekti

Mundësi punësimi/ Asistent projekti

Është shpallur vend i lirë pune për pozicionin Asistent Projekti në projektin “BRIGAID – BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”. Termat e Referencës për këtë pozicion pune i gjeni në link:  http://planifikimi.gov.al/index.php?id=n3n Për të aplikuar në pozicionin e kërkuar nevojitet të nisen në adresën e institucionit apo në e-mail brigaid.albania@planifikimi.gov.al, deri më datë 30.04.2018, dokumentat e mëposhtme: 1-      Letër për shprehje interesi; 2-      Curriculum Vitae – CV; 3-      Certifikata apo kualifikime të mundshme. Për më shumë informacipone, klikoni në këtë LINK

Read More

Mundësi punësimi pranë Ministrisë së Jashtme

Mundësi punësimi pranë Ministrisë së Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme fton kandidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin Ekspert për Diasporën në kuadër të Programit “Angazhimi i komuniteteve shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë. Kandidatët duhet të dorëzojnë përshkrimet e tyre sipas sistemit EUROPASS dhe një letër motivimi pranë diaspora@mfa.gov.al. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është 30 prill 2018.  

Read More

Pozicion vakant Mësues/e për mbështetje pas shkollore

Pozicion vakant Mësues/e për mbështetje pas shkollore

Pozicion vakant Mësues/e për mbështetje pas shkollore Profili: Matematike Angazhimi: Me kohë të pjesshme Terre des hommes Shqipëri kërkon të kontraktojë një mësues/e profili Matematikë, për klasa mbështetëse, me kohë të pjesëshme në kuadër të projektit “Mbështetja e familjeve, fëmijëve dhe të rinjve, ekspozuar ndaj migrimit në Lezhë dhe Shkodër” Vendi: Shkodër Periudha e angazhimi: 3 mujore Përmbajtja e projektit Terre des hommes në Shqipëri, në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, dhe Lezhë po zbaton projektin…

Read More

Thirrje për ekspert/ Projekti D2T

Thirrje për ekspert/ Projekti D2T

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit Diber: Trails and Tradition (D2T), financuar nga USAID dhe Ambasada Suedeze, kërkon ekspert për Identifikimin e 5 Shtigjeve Turistike në Bashkinë Dibër. Ky projekt ka për qëllim të kontribuojë në rritjen e numrit të të punësuarve, veçanërisht të rinjve dhe grave në zonën e Dibrës dhe në shtimin e të ardhurave të familjeve dibrane që janë të angazhuara ose do të angazhohen në…

Read More

Mundësi punësimi në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar

Mundësi punësimi në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar

Lloji i diplomës “Gjeologji”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Emergjencave dhe Aktivitetit me…

Read More
1 2 3 4 5 47