Mundësi punësimi/ Intervistues terreni

Mundësi punësimi/ Intervistues terreni

CSES (Studimi Krahasimor i Sistemeve Zgjedhore; Comparative Study of Electoral Systems; www.cses.org) ka hapur 20 pozicione pune për Intervistues terreni. CSES është një studim krahasimor me shtrirje në të gjithë botën. Vendet pjesëmarrëse organizojnë kryerjen e intervistave shtëpi më shtëpi duke përdorur pyetësorin standard i cili fokusohet në çështje sociale, politike e ekonomike. Në Shqipëri CSES do të implementohet në periudhën 20 janar – 19 maj 2018, duke realizuar rreth 1200 intervista ballë për ballë, shtëpi…

Read More

Njoftim për punësim/ Operator Këshillues në ALO 116

Njoftim për punësim/ Operator Këshillues në ALO 116

Pozicioni: Operator Këshillues në ALO 116 Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi: Tiranë, Shqipëri Kohëzgjatja: Minimumi 1 vit (3 muajt e parë janë periudhë prove) Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon me fëmijët nëpërmjet numrave: ALO 116 111 – Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë; ALO 116 000 – Linja Kombëtare e Telefonit…

Read More

Mundësi punësimi në Top Channel

Mundësi punësimi në Top Channel

Top Channel kërkon të punësojë gazetarë në departamentit e Web për sektorin ShowBiz/Lifestyle. Kandidatët preferohen të kenë eksperiencë në punën në web apo dhe në median e shkuar. Të gjithë të interesuarit të kontaktojnë në adresën BurimetNjerezore@top-channel.tv, ku së bashku me CV, mund të paraqiten edhe disa nga punët e kryera. Njoftimi zyrtar mund të gjendet në këtë LINK Share This:

Read More

Mundësi punësimi në Kukës

Mundësi punësimi në Kukës

Vende të Lira Pune për 2 Persona në pozicionin Këshillues pranë Qendrës së Informimit dhe Orientimit për të Drejtat Sociale, Migracion, Arsim Profesional dhe Karrierë Partnerë për Fëmijët kërkon të punësojë dy persona për pozicionin me kohë të plotë të Këshilluesit, që të përmbushin kriteret si më poshtë: Diplomë Universitare ose kualifikim në fushat Punë Sociale, Arsim i Lartë, të Drejtat e Njeriut ose Menaxhim Biznesi; Përvojë pune në fushën e punësimit, arsimit të lartë,…

Read More

Mundësi punësimi në Tropojë

Mundësi punësimi në Tropojë

Partnerë për Fëmijët po kërkon të punësojë një Punonjës Projekti të kualifikuar dhe me eksperiencë për të punuar në një projekt të ri në zonën e Bashkisë së Tropojës. Ky është një pozicion me kohë të plota për pesë ditë në javë dhe do të përfshijë edhe udhëtime brënda bashkisë. Kriteret për Punonjësin e Projektit: Diplomë në Shkencat Sociale, Punë Sociale apo në fusha të ngjashme. Minimumi 2 vjet përvojë pune në një OJF dhe/ose…

Read More

Vend i lirë pune në Tiranë

Vend i lirë pune në Tiranë

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë ka shpallur konkursin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin “Mjek” pranë Njësisë së Sëmundjeve Profesionale, PAI i Spitalit Infektiv. Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët janë: Të ketë mbaruar studimet e larta universitare në një fakultet me program të akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit me notë mesatare mbi “7″. Për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit, diploma e tyre duhet të jetë e njohur…

Read More

Mundësi punësimi në Tiranë

Mundësi punësimi në Tiranë

Afati i aplikimit: 04 shtator 2017 Drejtoria e QSUT njofton shpalljen e 49 (dyzet e nëntë) vendeve të lira në total, për pozicionin “Infermier të përgjithshëm; Infermier salle dhe Infermier Reanimacioni” pranë Shërbimeve Mjeksore në Q.S.U “Nënë Tereza”. Personat e interesuar duhet të dorëzojnë CV dhe dokumentat përkatëse sipas kritereve të mëposhtme: Kritere të përgjithshme: Të ketë mbaruar arsimin e lartë në profilin “Infermier”. Të jetë i regjistruar tek Urdhëri i Infermierit. Të ketë liçencën…

Read More

Mundësi punësimi si koordinator projekti

Mundësi punësimi si koordinator projekti

Njoftim pune: Koordinator/e projektesh Shoqata “Together for Life” është një organizatë jofitimprurëse e cila ka si mision të promovojë dhe mbrojë të drejtat e njeriut, sidomos të shtresave të margjinalizuara duke ofruar mbrojtje, shërbime dhe programe me qëllim integrimin e tyre në jetën shoqërore. Ata kërkojnë një koordinator/e projekti të përgjegjshëm, i/e cili/a do të zbatojë, drejtojë dhe organizojë aktivitetet e projektit në bashkëpunim me dhe nën drejtimin e menaxherit të projekteve, duke synuar për…

Read More

Mundësi punësimi nga USAID

Mundësi punësimi nga USAID

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Projektit të USAID-it “Drejtësi për të Gjithë” dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kërkohen kandidatë të kualifikuar për dy pozicionet e mëposhtme: Pozicioni: Ndihmës/e pranë Kryetares së Gjykatës Kohëzgjatja e shërbimit: Fillimisht me një afat 6 mujor Kualifikimet Minimale: –Diplomë Master në Drejtësi –Praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën; –Njohuri shumë të mira të rregullave dhe procedurave të funksionimit të gjykatave; –Aftësi shumë të…

Read More
1 2 3 4 5 42