Mundësi punësimi/ Inxhinier elektrik

Mundësi punësimi/ Inxhinier elektrik

EuroElektra Sh.p.k si një ndër kompanitë kryesore në vend, e pranishme me novacione për sistemet “Smart Solution” dhe “Renewable-Energy” kërkon të punësojë:  Inxhinier Elektrik Kualifikime të domosdoshme: –          Diplomë universitare në inxhinieri elektrike. I preferuar profilizimi ne drejtimin energjitik. –          Përbën përparësi nëse disponon licencën elektrike apo/dhe specializuar në kurse profesionale. –          Të ketë 3-5 vjet eksperiencë në implementimin e projekteve elektrike. –          Të ketë integritet të lartë dhe etikë profesionale. –          Njohuri të mira në Autocad dhe programe të tjera inxhinierike…

Read More

Mundesi punësimi/ Edukatore kopshti

Mundesi punësimi/ Edukatore kopshti

Ju njoftojme se eshte hapur nje vend i lire pune per edukatore tek kopshti “Adventist”, Njesia Bashkiake nr. 6, Rruga “Bedri Karapici” tek ish qyteti Nxenesve, Tirane. Kriteret: -Te kete mbaruar arsimin e larte per Mësuesi(Parashkollor), Shkenca Sociale(Psikologji, Punë Sociale). -Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme. Presim CV e te interesuarave ne emailin e meposhtem: info@adra.al

Read More

Mundësi punësimi pranë Ambasadës Gjermane në Tiranë

Mundësi punësimi pranë Ambasadës Gjermane në Tiranë

Njoftim për vend pune – Ambasada Gjermane në Tiranë Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë në Tiranë kërkon të punësojë fillimisht për një periudhë një vjeçare një punonjës/e pranë zyrës së entit federal për migracion dhe refugjatët. Ju lutemi të paraqisni aplikimin tuaj në gjuhën gjermane deri në dt. 06. Prill 2018 me Postë ose E-mail. Për të tjera informacione, klikoni në këtë link: https://goo.gl/kdsHX5

Read More

Hapet thirrja për aplikime për kërkuesit e rinj akademikë

Hapet thirrja për aplikime për kërkuesit e rinj akademikë

PERFORM në bashkëpunim me Akademinë e Studimeve Politike (ASP) shpall thirrjen për aplikime në programin “Mbështetje për kërkimin mbi politikat për akademikët e rinj”, dedikuar për hulumtuesit e rinj nga bota akademike.  Deri në 10 kërkues do të trajnohen dhe mbështeten financiarisht për të hulumtuar mbi politika të përcaktuara, të cilat janë me interes për t’u zbatuar nga Bashkia e Tiranës. Aplikantët e përzgjedhur do të mentorohen në punimet e tyre nga Qendra Ndërkombëtare për…

Read More

Mundësi punësimi për të diplomuarit në Shkenca Juridike

Mundësi punësimi për të diplomuarit në Shkenca Juridike

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe…

Read More

Ofertë për vend pune: Menaxher/e projektesh

Ofertë për vend pune: Menaxher/e projektesh

Njoftimi Organizata Together for Life (TFL) ka një pozicion të hapur për Menaxher/e Projektesh. Kërkohet një kandidat/e që është në gjendje të kontraktohet brenda marsit 2018. Kandidati/ja do të trajnohet nga Menaxherja e Përgjithshme e Projekteve të organizatës në 2-3 javët e para të punës. Përshkrimi i shkurtër i organizatës Organizata Together for Life (TFL) është themeluar në vitin 2009. Ka nisur fillimisht me projekte në gazetarinë investiguese. Duke parë impaktin,  synoi më tej të…

Read More

Mundësi punësimi/ Specialist të Arkivë Protokollit

Mundësi punësimi/ Specialist të Arkivë Protokollit

Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) kërkon të punësojë një Specialist të Arkivë Protokollit, pranë Njësisë së Administratës, Departamenti i Funksioneve Mbështetëse. Detyrat dhe përgjegjësitë Specialisti i arkivë protokollit do të angazhohet në: Menaxhimin efektiv dhe të duhur të të gjithë dokumentave dhe materialeve të organizatës që nga hyrja e tyre në protokoll deri në ruajtjen e tyre përfundimtare, sipas afateve dhe specifikave të dokumentave. Realizimin e procesit të rregjistrimit të saktë në hyrje në protokoll…

Read More

Mundësi punësimi në Korçë

Mundësi punësimi në Korçë

Pozicioni: Ndihmës/e pranë Kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë Kohëzgjatja e shërbimit: Deri më 31 dhjetor 2018 (muaji gusht pushim dhe nuk paguhet) Kualifikimet Minimale: Diplomë Master në Drejtësi  Praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën; Njohuri shumë të mira të rregullave dhe procedurave të funksionimit të gjykatave; Aftësi shumë të mira komunikimi me gojë dhe me shkrim; Njohuri të avancuara të programeve kompjuterike Word dhe Excel; Rrjedhshmëri e…

Read More

Doganat shpallin 33 vende të lira pune/ Detajet si mund të aplikoni

Doganat shpallin 33 vende të lira pune/ Detajet si mund të aplikoni

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka shpallur 33 vende të lira pune për pozicione të ndryshme. Sipas njoftimit të Doganave, për pozicionin Përgjegjës Sektori, në Sektorin Task Forcë, në Drejtorinë e Hetimit, Kategoria B. III-a/1 është shpallur një vend vakant. Ndërkohë, një vend i lirë pune është edhe për pozicionin Përgjegjës sektori, në Sektorin e Analizës dhe Raportimit, në Drejtorinë e Hetimit, Kategoria B. III-a/1 dhe një tjetër vend është shpallur për Përgjegjës sektori, në…

Read More

Hapen aplikimet për vendet e lira në “Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara”

Hapen aplikimet për vendet e lira në “Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara”

Nisin aplikimet për të qenë pjesë e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, pas vendimit të Këshillit të Ministrave për krijimin e kësaj strukture, në varësi të Ministrisë së Brendshme. Me qëllim përzgjedhjen e ekspertëve në të mirë, njoftohen të gjithë personat e interesuar të aplikojnë përmes një kërkese me shkrim drejtuar Ministrisë së Brendshme, brenda datës 2 Mars 2018. Punonjësit do të punësohen në bazë të Kodit të Punës. Struktura e re që do të…

Read More
1 2 3 4 5 46