Mundësi punësimi/ Laborant në Universitetin e Mjekësisë

Mundësi punësimi/ Laborant në Universitetin e Mjekësisë

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmës akademik, “Laborante”, me kohë të plotë, në Departamentin e Shëndetit Publik, në Fakultetin e Mjekësisë, Kriteret Kandidatët për “Laborant” me kohë të plotë në Fakultetin e Mjekësisë, duhet të plotësojnë këto kritere: Të ketë…

Read More

Vend i lirë pune: Avokat/Koordinator Projektesh

Vend i lirë pune: Avokat/Koordinator Projektesh

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) shpall njoftimin publik për vend vakant, për pozicionin e punës me këto specifika: – Një Avokat/Koordinator Projektesh– Kontratë pune një vjeçare (2 muajt e parë kohë prove), me të drejtë ripërtëritje pas afatit një vjeçar,  në varësi të projekteve që organizata do të implementojë– Me kohë të plotë pune (full-time). Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore që do të ushtrohen në përmbushje të këtij pozicioni pune janë si vijon: Ofrimi i ekspertizës…

Read More

Mundësi punësimi pranë kompanisë Sigal

Mundësi punësimi pranë kompanisë Sigal

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 4 (kater) vende të lira pune: Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren Kriteret që secili aplikant duhet të plotesojë janë: Të ketë mbaruar arsimin e lartë. Te ketë tre vjet eksperiencë në punë dhe preferohet të ketë eksperiencë pune 2 vjet në fushën e sigurimeve për marrjen në sigurim. Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft…

Read More

Thirrje për aplikime/ Program Lidershipi i financuar në Shqipëri

Thirrje për aplikime/ Program Lidershipi i financuar në Shqipëri

“LEAD Albania” është një program i ngjashëm me Programin e Shtëpisë së Bardhë për Lidershipin (angl. White House Fellows Program) në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi i Programit në Shqipëri është që t’u sigurojë profesionistëve të rinj dhe të talentuar shqiptarë përvoja të drejtpërdrejta në procesin e qeverisjes së Shqipërisë. Pjesëmarrësve u ofrohet mundësia për të punuar në pozicione të larta në stafet drejtuese të institucioneve shtetërore si Kryeministria, Institucioni i Presidentit, Ministri të…

Read More

Program i paguar në Itali për profesionistët e rinj

Program i paguar në Itali për profesionistët e rinj

Afati i aplikimit: 25 Janar 2019 Kush mund të aplikojë: qytetarë të një prej Shteteve Anëtare të CEI (Shqipëria është anëtare) me së paku dy ose tre vjet përvojë relevante në fushën përkatëse brenda organeve publike dhe private, organizatave ndërkombëtare dhe organeve të tjera rajonale, si dhe OJQ-ve dhe që kanë diplomë universiteti nga një institucion akademik i njohur në një degë relevante me këtë thirrje Përfitimet: EUR 1,650.00 në muaj si rimbursim për kostot e jetesës Përshkrimi…

Read More

Mundësi punësimi/ Programues, Webmaster

Mundësi punësimi/ Programues, Webmaster

AIS është në kërkim të një personi për ta punësuar me kohë të plotë në pozicionin e punës Programues ose Web Developer. Personi duhet të ketë të paktën tre vite eksperiencë pune në këtë profil, njohuri në PHP/ JS / njohuri të mira në administrim databaz-ash në MYSQL (QUERY). Preferohen edhe kandidatët që kanë njohuri në gjuhën gjermane, pasi kandidatë të suksesshëm mund të transferohen pas 6 deri 12 muajve në një subjekt të ngjashëm…

Read More

Mundësi punësimi pranë GIZ Albania

Mundësi punësimi pranë GIZ Albania

GIZ Albania ka hapur një thirrje për vend të lirë në pozicionin: Financiere Afati i aplikimit: 2 Dhjetor 2018 Kriteret: -Të ketë përfunduar studimet në Financë ose disa vite eksperiencë punë në një fushë të lidhur me Financën -Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë pune në një pozicion të ngjashëm -E preferueshme eksperienca në menaxhim financiar të projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian -Njohuri në Excel, MS Office, SAP dhe Cost Control -Njohuri shumë të…

Read More

Vend i lirë pune në Top Channel

Vend i lirë pune në Top Channel

Top Channel kërkon të punësojnë gazetarë për faqen e internetit Kërkohen kandidatë për të punuar për faqen e internetit të Top Channel: www.top-channel.tv të cilët kanë njohuri mbi gazetarinë, lajmet e ditës; nga vendi, bota, rajoni, ekonomia, kronika e zezë, sporti, kultura e showbiz-i. Gjithashtu të kenë njohuri mbi platformat digjitale, si në tekst, video dhe fotografi, përfshirë YouTube e rrjetet e tjera sociale. Preferohen kandidatë me arsim të lartë, që kanë aftësinë për të shkruar shpejt…

Read More

Mundësi punësimi nga Ministria e Arsimit

Mundësi punësimi nga Ministria e Arsimit

Në zbatim të Ligjit Nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 600, datë 9.10.2018 “Për miratimin e shërbimit të sigurisë publike në 150 institucione të arsimit parauniversitar dhe të kritereve për oficerët e sigurisë”, Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë “Për Oficerët e Sigurisë në Shkollat Publike”, si dhe në urdhrin Nr. 531, datë 14.09.2018 të MASR “Për ngritjen e…

Read More
1 2 3 4 49