Ofertë për vend pune: Menaxher/e projektesh

Ofertë për vend pune: Menaxher/e projektesh

Njoftimi Organizata Together for Life (TFL) ka një pozicion të hapur për Menaxher/e Projektesh. Kërkohet një kandidat/e që është në gjendje të kontraktohet brenda marsit 2018. Kandidati/ja do të trajnohet nga Menaxherja e Përgjithshme e Projekteve të organizatës në 2-3 javët e para të punës. Përshkrimi i shkurtër i organizatës Organizata Together for Life (TFL) është themeluar në vitin 2009. Ka nisur fillimisht me projekte në gazetarinë investiguese. Duke parë impaktin,  synoi më tej të…

Read More

Mundësi punësimi/ Specialist të Arkivë Protokollit

Mundësi punësimi/ Specialist të Arkivë Protokollit

Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) kërkon të punësojë një Specialist të Arkivë Protokollit, pranë Njësisë së Administratës, Departamenti i Funksioneve Mbështetëse. Detyrat dhe përgjegjësitë Specialisti i arkivë protokollit do të angazhohet në: Menaxhimin efektiv dhe të duhur të të gjithë dokumentave dhe materialeve të organizatës që nga hyrja e tyre në protokoll deri në ruajtjen e tyre përfundimtare, sipas afateve dhe specifikave të dokumentave. Realizimin e procesit të rregjistrimit të saktë në hyrje në protokoll…

Read More

Mundësi punësimi në Korçë

Mundësi punësimi në Korçë

Pozicioni: Ndihmës/e pranë Kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë Kohëzgjatja e shërbimit: Deri më 31 dhjetor 2018 (muaji gusht pushim dhe nuk paguhet) Kualifikimet Minimale: Diplomë Master në Drejtësi  Praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën; Njohuri shumë të mira të rregullave dhe procedurave të funksionimit të gjykatave; Aftësi shumë të mira komunikimi me gojë dhe me shkrim; Njohuri të avancuara të programeve kompjuterike Word dhe Excel; Rrjedhshmëri e…

Read More

Doganat shpallin 33 vende të lira pune/ Detajet si mund të aplikoni

Doganat shpallin 33 vende të lira pune/ Detajet si mund të aplikoni

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka shpallur 33 vende të lira pune për pozicione të ndryshme. Sipas njoftimit të Doganave, për pozicionin Përgjegjës Sektori, në Sektorin Task Forcë, në Drejtorinë e Hetimit, Kategoria B. III-a/1 është shpallur një vend vakant. Ndërkohë, një vend i lirë pune është edhe për pozicionin Përgjegjës sektori, në Sektorin e Analizës dhe Raportimit, në Drejtorinë e Hetimit, Kategoria B. III-a/1 dhe një tjetër vend është shpallur për Përgjegjës sektori, në…

Read More

Hapen aplikimet për vendet e lira në “Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara”

Hapen aplikimet për vendet e lira në “Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara”

Nisin aplikimet për të qenë pjesë e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, pas vendimit të Këshillit të Ministrave për krijimin e kësaj strukture, në varësi të Ministrisë së Brendshme. Me qëllim përzgjedhjen e ekspertëve në të mirë, njoftohen të gjithë personat e interesuar të aplikojnë përmes një kërkese me shkrim drejtuar Ministrisë së Brendshme, brenda datës 2 Mars 2018. Punonjësit do të punësohen në bazë të Kodit të Punës. Struktura e re që do të…

Read More

Italia kërkesa për punonjës sezonal, 18 mijë vende në 2018 në bujqësi e turizëm

Italia kërkesa për punonjës sezonal, 18 mijë vende në 2018 në bujqësi e turizëm

Sipas dekretit të flukseve 2018, në Itali vihen në dispozicion 30.850 kuota për punë të varur sezonale të punonjësve të huaj, ndër të cilat edhe shqiptarët, si dhe konvertime lejesh të ndryshme qëndrimi në leje pune, së të huajve tashmë rezidentë në Itali. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme Italiane, 30.850 kuotat janë të ndara si më poshtë: – 18.000 për punonjës sezonale për sektorin bujqësor dhe atë turistik (2.000 nga këto u rezervohen…

Read More

Mundësi punësimi/ Sekretare mësimore

Mundësi punësimi/ Sekretare mësimore

SH.P.A.L “Universiteti Metropolitan Tirana” shpall vend të lirë pune për pozicionin sekretare mësimore: Detyrat dhe përgjegjësitë: Përgjigjet për regjistrimin e kandidatëve të shpallur fitues pranë SHPAL Universiteti Metropolitan Tirana, sipas procedurave të përcaktuara me vendimet dhe udhëzimet e MASR-së, Rektorit/Dekanit duke plotësuar kërkesat e tyre. Është përgjegjëse për procesin e diplomimit, dokumentimin dhe arkivimin e tij. Administron / Plotëson / Është përgjegjëse për regjistrin themeltar/ regjistrat e notave/ regjistrat e kursit etj. Informon studentët në…

Read More

Mundësi punësimi/ Operator këshillues në ALO 116

Mundësi punësimi/ Operator këshillues në ALO 116

Pozicioni: Operator Këshillues në ALO 116 (me tre turne) Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi: Tiranë, Shqipëri Kohëzgjatja: Minimumi 1 vit (3 muajt e parë janë periudhë prove) Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon me fëmijët nëpërmjet numrave: ALO 116 111 – Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë; ALO 116 000 – Linja…

Read More
1 2 3 4 44