Mundësi punësimi/ Asistent Finance

Mundësi punësimi/ Asistent Finance

Komiteti Shqiptar i Helsinkit kërkon të punësojë një specialit që do të kryejë detyrën e aisistentit të Menaxherit të Financës të projekteve dhe në mënyre specifike të ofrojë asistencë për ndjekjen e monitorimin e raportimeve financiare të përfituesve të skemës së nëngrantuesve në kuadër të projektit “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” sipas nevojave, të asistojë Menaxherin e Financës dhe në detyra të tjetra . Kontrata e punës do të jetë e vlefshme për 3…

Read More

Mundësi punësimi në Ambasadën Gjermane në Tiranë

Mundësi punësimi në Ambasadën Gjermane në Tiranë

Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë në Tiranë kërkon të punësojë nga dt. 1 Shtator 2018, fillimisht për një periudhë një vjeçare, një punonjës/e për Zyrën ndërlidhëse të Policisë Kriminale. Ju lutemi të paraqisni aplikimin tuaj në gjuhën gjermane deri në dt. 03. Gusht 2018 me Postë ose E-mail. Për më shumë informacione klikoni në këtë LINK.

Read More

Hapen aplikimet për “Patrullën e Përgjithshme”, afatet dhe kriteret që duhet të plotësoni

Hapen aplikimet për “Patrullën e Përgjithshme”, afatet dhe kriteret që duhet të plotësoni

Shpallen aplikimet për të ndjekur studimet në Akademinë e Sigurisë, Kolegji Profesional i Lartë, Kolegji i Policisë për “Patrullë të Përgjithshme” Me qëllim kryerjen e një procesi përzgjedhës të drejtë, të paanshëm dhe transparent, sipas parimit të shanseve të barabarta, meritës dhe mosdiskriminimit, Policia e Shtetit bën me dije të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të konkurojnë në Akademinë e Sigurisë për “Patrullë të Përgjithshme”, se në 20 Korrik 2018 hapet procesi i aplikimeve për…

Read More

Mundësi punësimi/ Shofer

Mundësi punësimi/ Shofer

Pozicioni: Shofer Raporton tek: Manaxheri i Finances dhe Administrates Koha e punes: Kohe e pjesshme, 20 ore ne jave Kohezgjatja: Nje vit, me tre muaj periudhe prove Data e fillimit: Menjehere pas perfundimit te procesit te rekrutimit Informacion i pergjithshem rreth Terre des hommes Albania dhe Kosovo Terre des hommes Misioni në Shqipëri dhe Kosovë (Tdh) është një organizatë jofitimprurëse që ka funksionuar për më shumë se 15 vjet në fushën e të drejtave të…

Read More

Mundësi punësimi në disa qarqe të vendit

Mundësi punësimi në disa qarqe të vendit

Zotëroni një diplomë Bachelor në “Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinierike/një nga degët e Akademisë së Policisë/Sigurisë/ një nga degët e Akademisë Ushtarake”? Dëshironi të bëheni pjesë e shërbimit civil? Momenti juaj është tani! Prefekturat e qarqeve Elbasan, Lezhë, Tiranë, Korçë, Durrës, Shkodër dhe Kukës kërkojnë specialist në “Sektorin e Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave”. Apliko në shpalljen me kodin 1897 duke kliluar KËTU. Afati i aplikimit është 11 Gusht 2018!

Read More

Mundësi punësimi/ Jurist pranë Njësisë Juridike

Mundësi punësimi/ Jurist pranë Njësisë Juridike

Fondi Shqiptar i Zhvillimit kërkon të punësojë një jurist pranë Njësisë Juridike, Departamenti Juridik dhe i Prokurimit. Për të garantuar mbeshtetje ligjore për të gjithë veprimtarinë dhe aktivitetin e FShZh në përputhje me dispozitat në fuqi, të Ligjit nr.10 130, datë 11.5.2009, “Për Fondin Shqiptar të Zhvillimit” dhe kuadrin ligjor përkatës, nepermjet ofrimit te shërbimeve ligjore që nevojiten për mbrojtjen e interesave të FSHZH-së, si dhe kontrollit te zbatimit me përpikmëri të kuadrit ligjor dhe…

Read More

Mundësi punësimi/ Specialist pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore

Mundësi punësimi/ Specialist pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin: Specialist, pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog (COD) DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË Punon mbi materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve…

Read More

Mundësi punësimi nga USAID Albania

Mundësi punësimi nga USAID Albania

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin e mëposhtëm në jfainfo@ewmi.org jo më vonë se ora 17:00 më 11 qershor 2018: • Letër shoqëruese “Cover letter” ku të tregohet interesi dhe kualifikimet për pozicionin; • CV të përditësuar; • Kopje të Diplomës Master; • Emrin, Titullin, Numrin e Celularit dhe adresat e emailit të 3 referencave profesionale. Ju lutemi vendosni në subjektin e Email: Punonjës Gjykate – Sarandë.

Read More

Qeveria hap 500 vende të reja pune me kontratë

Qeveria hap 500 vende të reja pune me kontratë

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura do të punësojë 500 persona me kontratë të përkohshëm për sezonin e verës 2018. Referuar vendimit, periudha kohore e veprimtarisë sezonale, që do të kryejnë punonjësit me kontratë të përkohshme, është 2 muaj, korrik – gusht 2018. Punonjësit me kontratë të përkohshme do të përfitojnë pagën bazë minimale, të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi. Fondi i pagave për 500 punonjësit do të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të…

Read More
1 2 3 4 47