Mundësi punësimi pranë Ministrisë së Jashtme

Mundësi punësimi pranë Ministrisë së Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme fton kandidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin Ekspert për Diasporën në kuadër të Programit “Angazhimi i komuniteteve shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë. Kandidatët duhet të dorëzojnë përshkrimet e tyre sipas sistemit EUROPASS dhe një letër motivimi pranë diaspora@mfa.gov.al. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është 30 prill 2018.  

Read More

Pozicion vakant Mësues/e për mbështetje pas shkollore

Pozicion vakant Mësues/e për mbështetje pas shkollore

Pozicion vakant Mësues/e për mbështetje pas shkollore Profili: Matematike Angazhimi: Me kohë të pjesshme Terre des hommes Shqipëri kërkon të kontraktojë një mësues/e profili Matematikë, për klasa mbështetëse, me kohë të pjesëshme në kuadër të projektit “Mbështetja e familjeve, fëmijëve dhe të rinjve, ekspozuar ndaj migrimit në Lezhë dhe Shkodër” Vendi: Shkodër Periudha e angazhimi: 3 mujore Përmbajtja e projektit Terre des hommes në Shqipëri, në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, dhe Lezhë po zbaton projektin…

Read More

Thirrje për ekspert/ Projekti D2T

Thirrje për ekspert/ Projekti D2T

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit Diber: Trails and Tradition (D2T), financuar nga USAID dhe Ambasada Suedeze, kërkon ekspert për Identifikimin e 5 Shtigjeve Turistike në Bashkinë Dibër. Ky projekt ka për qëllim të kontribuojë në rritjen e numrit të të punësuarve, veçanërisht të rinjve dhe grave në zonën e Dibrës dhe në shtimin e të ardhurave të familjeve dibrane që janë të angazhuara ose do të angazhohen në…

Read More

Mundësi punësimi në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar

Mundësi punësimi në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar

Lloji i diplomës “Gjeologji”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Emergjencave dhe Aktivitetit me…

Read More

Mundësi punësimi/ Inxhinier elektrik

Mundësi punësimi/ Inxhinier elektrik

EuroElektra Sh.p.k si një ndër kompanitë kryesore në vend, e pranishme me novacione për sistemet “Smart Solution” dhe “Renewable-Energy” kërkon të punësojë:  Inxhinier Elektrik Kualifikime të domosdoshme: –          Diplomë universitare në inxhinieri elektrike. I preferuar profilizimi ne drejtimin energjitik. –          Përbën përparësi nëse disponon licencën elektrike apo/dhe specializuar në kurse profesionale. –          Të ketë 3-5 vjet eksperiencë në implementimin e projekteve elektrike. –          Të ketë integritet të lartë dhe etikë profesionale. –          Njohuri të mira në Autocad dhe programe të tjera inxhinierike…

Read More

Mundesi punësimi/ Edukatore kopshti

Mundesi punësimi/ Edukatore kopshti

Ju njoftojme se eshte hapur nje vend i lire pune per edukatore tek kopshti “Adventist”, Njesia Bashkiake nr. 6, Rruga “Bedri Karapici” tek ish qyteti Nxenesve, Tirane. Kriteret: -Te kete mbaruar arsimin e larte per Mësuesi(Parashkollor), Shkenca Sociale(Psikologji, Punë Sociale). -Të ketë experience punë në lidhje me fëmijërinë e hershme. Presim CV e te interesuarave ne emailin e meposhtem: info@adra.al

Read More

Mundësi punësimi pranë Ambasadës Gjermane në Tiranë

Mundësi punësimi pranë Ambasadës Gjermane në Tiranë

Njoftim për vend pune – Ambasada Gjermane në Tiranë Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë në Tiranë kërkon të punësojë fillimisht për një periudhë një vjeçare një punonjës/e pranë zyrës së entit federal për migracion dhe refugjatët. Ju lutemi të paraqisni aplikimin tuaj në gjuhën gjermane deri në dt. 06. Prill 2018 me Postë ose E-mail. Për të tjera informacione, klikoni në këtë link: https://goo.gl/kdsHX5

Read More

Hapet thirrja për aplikime për kërkuesit e rinj akademikë

Hapet thirrja për aplikime për kërkuesit e rinj akademikë

PERFORM në bashkëpunim me Akademinë e Studimeve Politike (ASP) shpall thirrjen për aplikime në programin “Mbështetje për kërkimin mbi politikat për akademikët e rinj”, dedikuar për hulumtuesit e rinj nga bota akademike.  Deri në 10 kërkues do të trajnohen dhe mbështeten financiarisht për të hulumtuar mbi politika të përcaktuara, të cilat janë me interes për t’u zbatuar nga Bashkia e Tiranës. Aplikantët e përzgjedhur do të mentorohen në punimet e tyre nga Qendra Ndërkombëtare për…

Read More

Mundësi punësimi për të diplomuarit në Shkenca Juridike

Mundësi punësimi për të diplomuarit në Shkenca Juridike

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe…

Read More

Ofertë për vend pune: Menaxher/e projektesh

Ofertë për vend pune: Menaxher/e projektesh

Njoftimi Organizata Together for Life (TFL) ka një pozicion të hapur për Menaxher/e Projektesh. Kërkohet një kandidat/e që është në gjendje të kontraktohet brenda marsit 2018. Kandidati/ja do të trajnohet nga Menaxherja e Përgjithshme e Projekteve të organizatës në 2-3 javët e para të punës. Përshkrimi i shkurtër i organizatës Organizata Together for Life (TFL) është themeluar në vitin 2009. Ka nisur fillimisht me projekte në gazetarinë investiguese. Duke parë impaktin,  synoi më tej të…

Read More
1 2 3 44