Mundësi Punësimi Elektricist / Teknik IT

Mundësi Punësimi Elektricist / Teknik IT

Përmbledhja e Pozicionit: Elektricisti/Teknik IT është një figurë profesionale që ka njohje të përgjithshme në elektroteknike, kryesisht elektroniken dhe sistemet IT, të impianteve rezidenciale, industriale dhe makinerive elektrike, është në gjendje të zhvillojë dhe instalojë impiante elektrike, sistemet IT, iluminoteknike, citofonie, videocitofonie, sisteme të alarmeve, kamerave, dhe i afte ne konfigurimet baze. Detyra dhe Përgjegjësi: Elektricisti/Teknik IT duhet të jetë njohës i mirë i vizatimeve dhe skemave elektronike/elektrike, të jetë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm…

Read More

Mundësi punësimi/ Shitës dyqani me pakicë

Mundësi punësimi/ Shitës dyqani me pakicë

Shites Dyqani me pakice Departamenti i Shitjeve Kompania Nettrade Albania e cila menaxhon disa platforma te shitjeve online ne Shqiperi, si www.dyqantaxi.com , www.simjalti.al , www.bukinist.al ,www.idedhuratash.al etj kerkon te zgjeroje stafin e saj ne qytetin e Tiranes duke shtuar nje shites te ri: Pershkrimi i punes: Shitesi i DyqanTaxi ka per qellim ti pergjigjet pyetjeve te klienteve dhe ti drejtoje ata tek produkti qe duan te blejne. Te inkuroje klientet te bejne blerjen me te pershtatshme per ta. Detyrat kryesore: -Asistenca…

Read More

Thirrje për Ekspertë të Forcimit Institucional dhe Qëndrueshmërisë Organizative të Organizatave të Shoqërisë Civile (OShC)

Thirrje për Ekspertë të Forcimit Institucional dhe Qëndrueshmërisë Organizative të Organizatave të Shoqërisë Civile (OShC)

Qendra Rajonale e Mjedisit në Shqipëri (REC-Shqipëri) është duke zbatuar programin “Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile në fushën e Mjedisit në Shqipëri (SENiOR-II) i financuar dhe mbështetur nga Qeveria Suedeze (SWEDEN). Ky program, si vazhdim i një programi të mëparshëm synon të mbështesë organizatat e shoqërisë civile në dy drejtime kryesore, rritjen e kapaciteteve dhe mbështetjen financiare. Një nga drejtimet kryesore të mbështetjes së shoqatave është dhe forcimi i tyre si institucione e rritja…

Read More

Mundësi punësimi në Ministrinë e Jashtme

Mundësi punësimi në Ministrinë e Jashtme

Në kuadër të Programit INTERREG të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Shqipëri-Greqi nën periudhën 2014-2020, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë si Koordinatori Kombëtar për Bashkëpunimin Territorial, fton kandidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës si në vijim: Nëpunës i Antenës në Sekretariatin e Përbashkët të Programit INTERREG IPA CBC Greqi-Shqipëri 2014-2020, në Sarandë. Kërkesat dhe kualifikimet: • Diplomë universitare në ndonjë nga fushat e programit, e preferueshme një diplomë masteri;…

Read More

Mundësi punësimi në Qendrën për Sipërmarrje & Inovacion

Mundësi punësimi në Qendrën për Sipërmarrje & Inovacion

CEI (Center for Entrepreneurship & Innovation) kërkon Marketing dhe Social Media Manager. Detyrat perfshijnë: Hartimim dhe implementimim e strategjisë së përgjithshme të marketingut në përputhje me strategjinë dhe objektivat e biznesit duke e detajuar në plane veprimi mujor; Hartimin e buxhetit vjetor të marketingut dhe të shitjeve, ndjekja dhe realizimit të tij; Manaxhimin e kanaleve sociale të medias së kompanisë; Mirëmbajtjen e website të kompanisë duke krijuar blog post dhe aktivitete të ndryshme; Hartimin dhe…

Read More

Mundësi punësimi/ Intervistues terreni

Mundësi punësimi/ Intervistues terreni

CSES (Studimi Krahasimor i Sistemeve Zgjedhore; Comparative Study of Electoral Systems; www.cses.org) ka hapur 20 pozicione pune për Intervistues terreni. CSES është një studim krahasimor me shtrirje në të gjithë botën. Vendet pjesëmarrëse organizojnë kryerjen e intervistave shtëpi më shtëpi duke përdorur pyetësorin standard i cili fokusohet në çështje sociale, politike e ekonomike. Në Shqipëri CSES do të implementohet në periudhën 20 janar – 19 maj 2018, duke realizuar rreth 1200 intervista ballë për ballë, shtëpi…

Read More

Njoftim për punësim/ Operator Këshillues në ALO 116

Njoftim për punësim/ Operator Këshillues në ALO 116

Pozicioni: Operator Këshillues në ALO 116 Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi: Tiranë, Shqipëri Kohëzgjatja: Minimumi 1 vit (3 muajt e parë janë periudhë prove) Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon me fëmijët nëpërmjet numrave: ALO 116 111 – Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë; ALO 116 000 – Linja Kombëtare e Telefonit…

Read More

Mundësi punësimi në Top Channel

Mundësi punësimi në Top Channel

Top Channel kërkon të punësojë gazetarë në departamentit e Web për sektorin ShowBiz/Lifestyle. Kandidatët preferohen të kenë eksperiencë në punën në web apo dhe në median e shkuar. Të gjithë të interesuarit të kontaktojnë në adresën BurimetNjerezore@top-channel.tv, ku së bashku me CV, mund të paraqiten edhe disa nga punët e kryera. Njoftimi zyrtar mund të gjendet në këtë LINK Share This:

Read More
1 2 3 41