Aplikoni për të marrë ndihmë ligjore

Aplikoni për të marrë ndihmë ligjore

LIBURNLAW është një Departament i krijuar nga Organizata LIBURNETIK dhe ka në fokus ofrimin e ndihmës ligjore nga vetë studentet e Fakulteteve Juridike në Universitete të ndryshme, gjithmonë të mbikëqyrur dhe të koordinuar nga ekspert të mirëfilltë ligjor me një background të gjerë eksperience në fushën e ligjit. Duke parë rëndësinë që ka edukimi ligjor klinik në shtetin tonë , LIBERNAW i ofron praktikë studenteve në profesionin e tyre të ardhshëm dhe i largon nga…

Read More

Praktika në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Shqipërisë në botë

Praktika në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Shqipërisë në botë

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme shpall praktikën e punës në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore (PDK) të RSH-së në botë. Qëllimi i këtij programi është mundësia për të përfituar një përvojë të vlefshme në fillimin e karrierës profesionale. Ky program është i hapur për të rinjtë dhe të rejat me origjinë shqiptare, të cilët shprehin interes mbi funksionimin e Përfaqësive/ Misioneve të RSH-së në botë dhe fushën e veprimtarisë të tyre. Praktikantëve  do t’u jepet…

Read More

Praktikë në Institutin për Demokraci, Media dhe Kulturë

Praktikë në Institutin për Demokraci, Media dhe Kulturë

Për të gjithë të rinjtë – në fazë studimi, apo të sapodiplomuar – të cilët kanë dëshirë të angazhohen pranë një organizate të shoqërisë civile, Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) njofton hapjen e programit të praktikës* për vitin 2018. Praktika mësimore pranë zyrës sonë, do t’ju mundësojë: Njohjen me kulturën e punës në një organizatë jo-qeveritare dhe jo-fitimprurëse; Familjarizimin me proceset dhe punët që nevojiten rreth koordinimit të projekteve, e gjitha kjo duke…

Read More

Praktikë e paguar në Hollandë

Praktikë e paguar në Hollandë

Përshkrimi Qendra e Hagës për Studime Strategjike (HCSS) në Hollandë është duke kërkuar për një praktikant në PR dhe Komunikim. HCSS ofron një internship dinamik në një organizatë ndërkombëtare, ku do të punoni në tema të ndryshme si trendet globale, siguria ndërkombëtare, siguria kibernetike dhe mungesa e burimeve. Përgjegjësitë mund të përfshijnë, ndër të tjera: redaktimi i artikullit, krijimi dhe hartimi i përmbajtjes së mediave sociale, hartimi i lajmeve për shtyp dhe newsletters, mbështetja e…

Read More

Mundësi praktike pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Mundësi praktike pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit

THIRRJE PËR INTERNSHIP Kohëzgjatja: 3 muaj Afati i fundit për aplikim: 9 Mars 2018 Numri i praktikantëve: 2 (dy) Adresa: Rr. Brigada VIII, Pll. Tekno Projekt, Shk.2, Ap.10, Kati 6 Tirana, Albania Komiteti Shqiptar i Helsinkit hap aplikimet për praktikant/e. KShH i bën thirrje gjithë të rinjve që dëshirojnë të angazhohen në mbrojtje të të drejtave të njeriut, të bëhen pjesë e programit të internshipit. Praktika do të zhvillohet pranë zyrave të Komitetit Shqiptar të…

Read More

Praktikë 3-mujore në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme

Praktikë 3-mujore në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme

Shpallet programi i praktikës pranë Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme Në vijim të një tradite të krijuar prej disa vitesh, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme  (MEPJ) do të fillojë programin e praktikës së punës pranë këtij institucioni për të rinj të diplomuar. Qëllimi i këtij programi është krijimi  i praktikës mësimore dhe profesionale për të rinjtë, të cilët shprehin interes mbi funksionimin e MEPJ-së dhe fushën e veprimit të saj. Të…

Read More

Mundësi praktike në Bankë

Mundësi praktike në Bankë

Qendra e Karrierës së Fakultetit të Ekonomisë, në vijim të bashkëpunimit me International Commercial Bank sh.a ju mundëson program internshipi! International Commercial Bank sh.a operon në tregun shqiptar për një periudhë prej 20 vjetësh. Aktualisht Banka kërkon Praktikantë në rrethin Tiranë. Kriteret për profilet e praktikantëve janë renditur si më poshtë: Profili : Praktikant pranë Shërbimit në Degë Raporton te : Drejtuesi i Operacioneve të Degës Kohëzgjatja: 3- 6 Muaj Orët: 4- 5 orë/ditë Përgjegjësitë…

Read More

Praktikë pune në Parlamentin Gjerman

Praktikë pune në Parlamentin Gjerman

A doni të merrni pjesë në praktikën e parlamentit gjerman? Bursa Ndërkombëtare Parlamentare e Bundestagu-t Gjerman (IPS) ju mundëson ndjekjen nga afër të aktivitetit të përditshëm parlamentar gjerman përgjatë pesë muajve. Gjatë kësaj kohe do të punoni në zyrën e një deputeti si dhe keni mundësinë të ndiqni leksione pranë universiteteve të Berlinit. Bundestagu Gjerman së bashku me Universitetin e Lirë të Berlinit, Universitetin Humboldt të Berlinit dhe Universitetin Teknik të Berlinit jep çdo vit…

Read More

Praktika mësimore në Bashkinë e Tiranës

Praktika mësimore në Bashkinë e Tiranës

Bashkia Tiranë është një institucion publik vendor me një qasje bashkëkohore në zbatimin e politikave të menaxhimit të burimeve njerëzore. Bashkia Tiranë ofron një mundësi shumë të mirë praktike mësimore për të gjithë të rinjtë dhe të rejat që ndjekin studimet e larta universitare. Studentët që zgjedhin Bashkinë Tiranë për të kryer praktikën mësimore vendosen në një mjedis dinamik pune dhe ndërveprojnë me kolegët e çdo njësie organizative, të cilët ndajnë me ta eksperiencën e…

Read More
1 2 3 20