Kurs online falas mbi Menaxhimin e biznesit

Kurs online falas mbi Menaxhimin e biznesit

Në këtë kurs katërjavor, aplikantët do të mësojnë se si të përdorin analitikë të çmimeve dhe promovimit për të alokuar buxhetin e marketingut për të maksimizuar fitimet. Kursi do të fillojë më 4 dhjetor 2017. Kohëzgjatja: 4 javë Itensiteti: 5-7 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi Metabolizmin

Kurs online falas mbi Metabolizmin

Në këtë kurs katër javor, aplikantët do të zbulojnë se si shkenca e studimit të metabolizmit po zgjeron kuptimin tonë të metabolizmit. Ky kurs do të fillojë më 2 tetor 2017. Kohëzgjatja: 4 javë Itensiteti: 3 orë në javë Tema:Kuptimi i Metabolizmit në shekullin e 21-të Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas në Shkenca Kompjuterike

Kurs online falas në Shkenca Kompjuterike

Në këtë kurs shtatë javor, aplikantët do të zhvillojnë aftësitë teknike dhe organizative që ju nevojiten për të praktikuar inxhinierinë e softuerit në një mjedis të shpërndarë globalisht. Ky kurs do të fillojë më 24 tetor 2017. Kohëzgjatja: 7 javë Itensiteti: 4-6 orë/javë Tema: Shkenca kompjuterike Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi sigurinë kibernetike

Kurs online falas mbi sigurinë kibernetike

Në këtë kurs tetë javor, aplikantët do të mësojnë parimet kryesore të analizës së rrezikut, vlerësimin e rrezikut dhe zbutjen e rreziqeve për sigurinë e informacionit duke përdorur metodologjitë cilësore dhe sasiore. Ky kurs do të fillojë më 26 shtator 2017. Kohëzgjatja e kursit është 8 javë dhe mësimi do të zhvillohet 10-12 orë në javë në gjuhën angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi menaxhimin e financave të korporatave

Kurs online falas mbi menaxhimin e financave të korporatave

Në këtë kurs, do të fitoni aftësitë e nevojshme për të menaxhuar në mënyrë efektive financat e një korporate. Mësoni të përdorni rrjedhën e parasë së skontuar, analizat mjete të tjera të menaxhimit financiar për të vlerësuar projektet, investimet dhe instrumentet financiare. Kursi do të fillojë më 26 mars 2018. Kohëzgatja: 8 javë Itensiteti: 10-15 orë/javë Tema: Ekonomia dhe financa Për tu bërë pjesë  e kursit klikoni këtu

Read More
1 2 3 4 44