Grante deri në 50 mijë Euro/ Thirrje për Projekt-Propozime

Grante deri në 50 mijë Euro/ Thirrje për Projekt-Propozime

Save the Children dhe Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara po zbatojnë projektin “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian. Projekti synon të kontribuojë në fuqizimin e shoqërisë civile, për të marrë pjesë aktivisht dhe të influencojë mirë-funksionimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Fokusi I këtij projekti është të punojë me organizatat e shoqërisë civile të përfshira në…

Read More

Thirrje për Propozime/ Projekti PACT

Thirrje për Propozime/ Projekti PACT

Ne kuadrin e projektit te financuar nga Bashkimi Evropian ne Shqiperi (“Civil Society Facility/ Civic Initiative and Capacity Building”) “Partnerë së bashku kundër korrupsionit“, Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike—ANTTARC publikon Thirrjen e Pare per Propozime. Thirrja synon ne mbeshtetjen e organizatave aktive te shoqerise civile nga bashkite e Shqiperise se Veriut. Fushat prioritare te nderhyrjes per projektin PACT jane qeverisja e mire dhe anti-korrupsioni ne nivel lokal. Projekt propozimet duhet te dorezohen…

Read More

Grantet “ACHIEVE”/ Hapet thirrja e tretë për projekt propozime

Grantet “ACHIEVE”/ Hapet thirrja e tretë për projekt propozime

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të programit “Shoqëri civile shqiptare për një Mjedis Evropian (ACHIEVE)” hap raundin e tretë të thirrjeve për aplikim për grante për Organizatat e Shoqërisë Civile Mjedisore në Shqipëri. Qëllimi i këtyre granteve është që OJF të ndryshme në nivel vendor, përmes kësaj mbështetje financiare në nivel lokal, të monitorojnë politikat dhe çështjeve të zbatimit dhe forcimit të tyre për këto tematika (cilësia e ajrit, mbrojtja e natyrës,…

Read More

Mundësi Financimi nga GIST dhe VentureWell

Mundësi Financimi nga GIST dhe VentureWell

GIST dhe VentureWell, partnerë të Protik Innovation Center, ofrojnë një mundësi për të aplikuar për grante. Granti është i disponueshëm për Organizata dhe Komunitete lokale me fokus në sipërmarrje dhe inovacion. Fondi varion nga 3000-5000$. Deadline i aplikimit 20.06.2016 Mund te aplikoni ne linkun: http://apps.venturewell.org/WebObje…/NciiaApplyForGrants.woa

Read More

Grante në Shqipëri deri në 200 mijë euro për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

Grante në Shqipëri deri në 200 mijë euro për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

Save the Children dhe Terre des hommes po zbatojnë projektin “Shoqëria Civile në Veprim për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri”, të financuar nga Bashkimi Evropian. Objektivat kryesore të këtij projekti të mbështetur nga fondet e BE-së nën instrumentin për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut, janë: 1. Të kontribuojë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. 2. Të fuqizojë rolin e shoqërisë civile në mbrojtje të drejtave të fëmijëve në…

Read More

“Culture Corps” – Thirrje e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF)

“Culture Corps” – Thirrje e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF)

Thirrje e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) Culture Corps është iniciativa më e re e AADF, që ka për qëllim të forcojë sektorin kulturor dhe të pasurojë atë me qasje inovatore, përmes fuqisë së krijimtarisë. Me synimin për të krijuar një mendësi të re, duke u dhënë aktorëve lokalë në fushën e kulturës mjetet për të udhëhequr ndryshimin në komunitetet e tyre, projekti do t’i ofrojë gjeneratës së re të liderëve në fushën e kulturës…

Read More

“LevizAlbania” shpall thirrjen për aplikime nr.2

“LevizAlbania” shpall thirrjen për aplikime nr.2

LevizAlbania vijon inkurajimin e Organizatave Jo Fitimprurëse, individëve dhe grupimeve të tyre me qëllim nxitjen e ndryshimit përmes aksionit qytetar dhe forcimin e ndjenjës komunitare.  LevizAlbania, është një projekt që synon të ketë një efekt katalizator për demokracinë vendore në Shqipëri. Në këtë kuadër, LevizAlbania shpall Thirrjen e Dytë për Aplikime. Organizatitat Jo Fitimprurëse, individët dhe grupimet e tyre ftohen të aplikojnë përmes KONCEPT-IDEVE në dy drejtimet e përcaktuara nga LevizAlbania: Advokaci dhe lobim për…

Read More

Thirrja për mbështetje të përkthimeve letrare nga gjuha Shqipe në gjuhë të Huaj

Thirrja për mbështetje të përkthimeve letrare nga gjuha Shqipe në gjuhë të Huaj

Në vijim të nismave të ndërmarra për mbështetjen dhe promovimin e letërsisë shqipe jashtë vendit si hartimi iFaqes në internet të veprave të letërisë shqipe bashkëkohore në gjuhën angleze, hartimi i Katalogut të autorëve shqiptarë në gjuhën angleze, mbështetja e procesit krijues të autorëve shqiptarë, Ministria e Kulturës hap për herë të parë Fondin e Përkthimit Letrar nga Gjuha Shqipe në Gjuhë të Huaj. Ky fond synon mbështetjen e përkthimit të veprave më të rëndësishme…

Read More

Thirrje për Koncept ide – Grante të vogla SEED Shqipëri

Thirrje për Koncept ide – Grante të vogla SEED Shqipëri

Rrjeti “Sot për të Ardhmen” shpall thirrjen për Koncept Ide, nga “SEED Albania – Support ofEducational and Employment Development in Albania” (SEED Shqipëri – Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit në Shqipëri). Programi SEED “Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit” i mbështetur nga Agjensia Austriake për Zhvillim zbatohet në tre vende – Shqipëri, Kosovë dhe Serbi dhe kontribuon në përmirësimin e aksesit të grave dhe të rinjve në tregun e punës, si dhe…

Read More

Njihuni me Programin e Vetëpunësimit të UNDP-së në Shqipëri

Njihuni me Programin e Vetëpunësimit të UNDP-së në Shqipëri

I ri deri në 30 vjeç? Ke dëshirën dhe ambicjen për të krijuar biznesin tënd? Sfidoje veten duke u bërë pjesë e Programit të Vetëpunësimit. Në pak muaj do të mund të kalitësh dhe të sprovosh aftësitë e tua sipërmarrëse. Cili është qëllimi i këtij programi? Programi i Vetëpunësimit mbështet të rinjtë që kanë dëshirën dhe vizionin për të ndërtuar biznesin e tyre. Nëpërmjet trajnimit mbi vetëpunësimin, këshillimeve të vazhdueshme gjatë gjithë fazave të programit, dhe…

Read More
1 6 7 8 9