Grant 5000€ për Ndryshim Urban

Grant 5000€ për Ndryshim Urban

Afati: 13 shtator 2015 “Aktorët e Ndryshimit Urban” është një program nga Robert Bosch Stiftung në bashkëpunim me MitOst e.V. Ai është projektuar për të forcuar aftësitë e pjesëmarrësve dhe eksperiencën praktike në fushën e bashkëpunimit ndër-sektorial dhe zhvillimin urban. Programi adreson aktorët nga sfera kulturore, administrata publike dhe sektori privat, të cilët aplikojnë me një draft projekt të përbashkët për një aspekt të veçantë të zhvillimit urban apo komunitetit në qytetin e tyre përmes…

Read More

Thirrje për aplikime në konkursin Google Impact

Thirrje për aplikime në konkursin Google Impact

Afati: 30 shtator 2015 E vlefshme për: OJF dhe organizatat bamirëse publike nga çdo vend Granti: 20 milionë $ për aplikimet më të mira Përshkrimi Google është duke kërkuar për idetë tuaja më të mira se si teknologjia mund të rrisë mundësi dhe pavarësi për njerëzit me aftësi të kufizuara. Idetë “ngacmuese” janë duke u bërë një realitet. Për shembull,protezat e gjymtyrëve të printuara në 3D, kontroll i syve me programe komunikimi, dhe diagnostifikimi i…

Read More
1 6 7 8