Bursë për sipërmarrësit e rinj

Bursë për sipërmarrësit e rinj

Afati i aplikimit: 06 Mars 2017 Kush mund të aplikojnë: ndërmarrësit e rinj sociale Program plotësisht i financuar Bursa ndërkombëtare Laureat është një program i ri për ndërmarrësit e rinj social i cili ka qëllim të ripërcaktojë si të rinjtë çojnë në ndryshim. Sponsorizuar nga universitetet ndërkombëtare të Laureat, kjo bursë  pranon 20 liderë të rinj të cilët kanë zgjidhje për sfidat urgjente në komunitetet e tyre dhe më gjerë. Bursat zhvillojnë ekspertizën e lidershipit dhe thellojnë ndikimin…

Read More

Grant financimi nga Fondacioni Alpbach

Grant financimi nga Fondacioni Alpbach

Bursat e Fondacionit Alpbach dhe Organizatat Partnere të Forumit Evropian Granti për të marrë pjesë në Javën e Seminarit dhe Alpbach Symposia është  për të rinjtë deri në 30 vjeç. Mirëpriten aplikime nga të gjitha vendet (me përjashtim të Austrisë) dhe nga të gjitha disiplinat akademike, dhe inkurajohen artistët dhe të pa diplomuarit për të aplikuar. Bursa themelore mbulon tarifën e pjesëmarrjes për të gjitha ngjarjet në Forumin Evropian Alpbach 2017. Nëse ju nuk keni fonde…

Read More

Ftesë për projekt propozime nga organizata të shoqërisë civile rome dhe egjiptiane/UNDP

Ftesë për projekt propozime nga organizata të shoqërisë civile rome dhe egjiptiane/UNDP

Afati i fundit i aplikimit: 1 Mars 2017, ora 15:00 Në kuadër të forcimit të kapaciteteve të OJF-ve Rome dhe Egjiptiane që veprojnë në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat projekti “Fuqizim Ekonomik dhe Social për Romët dhe Egjiptianët- një shtysë për përfshirjen sociale” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, u bën thirrje organizatave të…

Read More

Grante për studentët dhe fotografët profesionistë

Grante për studentët dhe fotografët profesionistë

Afati i fundit i aplikimit: 31 janar (Grant për profesionistë); 14 shkurt (Grant për Studentë) Kush mund të aplikojë: studentët dhe fotografët profesionistë Grant: 20 000 USD (Grant për profesionistë); 1000 USD (Grant për Studentë) + grante të tjera   Që sot, Fondacioni Alexia po pranon aplikime për të dy Grantet e ofruara prej tij.  Fondacioni Alexia ofron grante të prodhimit të studentëve dhe fotografë profesionistë për t’i dhënë atyre mundësinë financiare për të prodhuar…

Read More

Grante për projekte nga BE

Grante për projekte nga BE

Afati i aplikimit: 14 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: organizata nga BE-ja, EFTA / EEA dhe vendet kandidate të BE-së Granti që ofrohet: granti maksimal për projekte është 500 000 EUR Projektet e bashkëpunimit largpamës (FLCPs) janë projekte transnacionale të bashkëpunimit me qëllim për të identifikuar, testuar, zhvilluar apo për të vlerësuar qasje inovative të politikave që kanë potencial për t’u  integruar dhe duke dhënë kontribut për përmirësimin e sistemeve të arsimit dhe trajnimit. A…

Read More

Grant për projekte nga Hague Humanity Hub

Grant për projekte nga Hague Humanity Hub

Afati i fundit i aplikimit:17 Shkurt 2017 Hague Humanity Hub ka hapur aplikimet për inovatorët në paqe, drejtësi dhe sektorët humanitarë për të aplikuar për një grant, duke marrë idetë e tyre të reja për zgjidhje dixhitale në nivelin e ardhshëm. Hub, një bashkëpunim mes Hagës dhe HumanityX, ka lançuar Fondin Cross-Over për ti dhënë krijuesve dixhitale mundësi për të përmirësuar një proces, produkt ose shërbim brenda paqes, të drejtësisë apo sektori humanitar. Shpërblimet që ofrohen: Në…

Read More

Hapet Fondi për Përkthimin Letrar 2017

Hapet Fondi për Përkthimin Letrar 2017

Fondi për Përkthimin Letrar (FPL) është kthyer tashmë në traditë. Për të katërtin vit radhazi hapet thirrja për aplikime për mbështetje të përkthimit letrar nga gjuha e huaj në gjuhën shqipe. Përvoja e tre viteve ka dëshmuar se Fondi, përveçse një ndihmesë e drejtpërdrejtë për përkthyesit dhe shtëpitë botuese, është edhe një tregues vlerësimi për përkthimet më të mira. Fondi për Përkthimin Letrar (FPL), edhe këtë vit, do të nxisë dhe mbështesë financiarisht përkthime të arrira të…

Read More

Hapet thirrja për aplikim për grant nga CSSA

Hapet thirrja për aplikim për grant nga CSSA

Afati i aplikimit: 31 Mars 2017 Kush mund të aplikojë?  Qytetarët nga Afganistani, Shqipëria, Angola, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Kamboxhia, Republikën Demokratike të Kongos, Republikën e Kongos, Egjipti, Guinea Ekuatoriale, Eritrea, Etiopi, Guine, Haiti, Kosovë, Laosi, Libia, Maqedoni etj. Granti mbulon $ 10,000 për studentët e doktoraturës; $ 15,000 për anëtarë të fakultetit Çmimet mbështesin aktivitete të tilla si punën në terren (grumbullimit të të dhënave); vizitat dhe kërkimet në biblioteka, arkiva, apo universitete;…

Read More

Mundësi aplikimi për grant nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

Mundësi aplikimi për grant nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

Afati i aplikimit: 24 shkurt 2017 Thirrje për ide inovative “Sipërmarrjet Kreative 2017” Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes në kuadër të projektit “I4TOUR – Zhvillimi Territorial për Turizmin e Qëndrueshëm, Ndërmarrjet Krijuese, Zhvillimi Rural dhe Punësimi i të Rinjve” i financuar nga IADSA (Programi i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim), çel thirrjen e dytë për dhënien e granteve mbështetëse për sipërmarrjet kreative të planifikuara për tu ngritur bazuar në ide inovative. Nëpërmjet…

Read More

Thirrje për aplikime/ Programet e nxitjes së punësimit për gra dhe burra romë dhe egjiptianë në Shqipëri

Thirrje për aplikime/ Programet e nxitjes së punësimit për gra dhe burra romë dhe egjiptianë në Shqipëri

Shërbimi Kombëtar i Punësimit dhe Projekti “Fuqizim Ekonomik dhe Social për Romët dhe Egjiptianët – shtysë për përfshirjen sociale”, ka hapur thirrjen për aplikime në programet e nxitjes së punësimit të grave dhe burrave romë dhe egjiptianë. Shoqëritë private që operojnë në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat të cilat do të punësojnë punëtorë nga komuniteti Rom dhe Egjiptian, mund të përfitojnë nga këto programe. Mbështetja do të sigurohet për punëdhënësit përmes tre programeve të ndryshme…

Read More
1 4 5 6 7 8 9