Grante/ Thirrje për aplikime nga USAID

Grante/ Thirrje për aplikime nga USAID

Projekti i USAID-it në Shqipëri “Drejtësi për të gjithë” fton Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) të aplikojnë për: Grantin “Nisma për të adresuar korrupsionin dhe transparencën në sektorin e drejtësisë ose institucione/shërbime të tjera publike” Projekti i USAID-it “Drejtësi për të gjithë” është një projekt pesëvjeçar (2016-2021), i cili ka synim të përmirësojë veprimtarinë e gjykatave shqiptare përmes zbatimit të standardeve gjyqësore gjithëpërfshirëse në drejtim të efikasitetit, transparencës, aksesit dhe përgjegjshmërisë. Gjithashtu, projekti i ofron…

Read More

Projekti i bashkisë së Tiranës për fondin e grave sipërmarrëse

Projekti i bashkisë së Tiranës për fondin e grave sipërmarrëse

Qëllimi i Projektit është të mbështesë plane të qëndrueshme biznesi të krijuara nga gratë në Tiranë, të cilat janë të afta që të mbijetojnë në një treg konkurrues. Procesi i përzgjedhjes së aplikantëve ka si qëllim të ofrojë transparencë dhe konkurrencë të barabartë si dhe të mbështesë idetë dhe planet e biznesit  më të mira, të veçanta, fitimprurëse dhe që garantojnë rezultate të qëndrueshme. Përveç mbështetjes në formë granti, Projekti do të ofrojë gjithashtu trajnim…

Read More

Grant deri në 1000$/ Thirrje për projekte komunitare

Grant deri në 1000$/ Thirrje për projekte komunitare

Je i RI/e RE, ke një IDE se si mund ta përmirësosh KOMUNITETIN tënd por, nuk ke mbështetje? Kjo ËSHTË MUNDËSIA JOTE! APLIKO tani! Dërgon projektin tënd deri me 21 Korrik 2016, ora 17:00, në youthprogram.wva@gmail.com.   Kriteret për Aplikim: 1.      Kjo thirrje është e hapur për individë ose grupe të moshës 15-29 vjeç 2.      Projektet duhet të zbatohen në një nga qytetet vijuese: Shkodër, Lezhë, Dibër, Kurbin, Tiranë, Durrës, Elbasan, Librazhd, Korçë, Vlorë. 3.      Ideja…

Read More

Thirrje për grante/ Financim projektesh për energjinë e rinovueshme

Thirrje për grante/ Financim projektesh për energjinë e rinovueshme

Afati: 30 Shtator 2016 E hapur për mundësisht një organizatë me një faqe interneti të mirë në disa gjuhë (dhe të paktën në anglisht) dhe mundësisht me pesë vjet përvojë me projektet e energjisë në zonat e varfra Grantet: Kontributi është mes 10.000 euro deri 100,000 Euro Përshkrimi EKOenergy është rrjet I organizatave të mjedisit jo-fitimprurëse dhe ato promovojnë energjinë e qëndrueshme të ripërtëritshme. Rrjeti menaxhon EKOenergy, e vetmja etiketë ndërkombëtare për energjinë elektrike të…

Read More

Thirrje e Bashkimit Evropian/ Fonde për kinematë shqiptare

Thirrje e Bashkimit Evropian/ Fonde për kinematë shqiptare

*Ne rast se desheroni te beheni pjese e fondeve te Bashkimit Evropian / Evropa Krijuese ne lidhje me mundesine e mbeshtetjes suaj me fonde per shperndarjen e filmit, rruga e vetme eshte pjesmarrja ne rrjetet nderkombetare te kinemase evropiane. Nese beheni pjese e nje rrjeti, atehere do keni mundesine qe ne te ardhmen te aksesoni fondet e Evropes Krijuese duke u mbeshtetur per : – financim per blerjen e te drejtave te shperndarjes se filmave…

Read More

Thirrja e Ambasadës Amerikane/ Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokracinë

Thirrja e Ambasadës Amerikane/ Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokracinë

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, nëpërmjet Zyrës për Çështje Publike, ka kënaqësinë të shpallë konkurimin e hapur për grante me anë të këtij njoftimi për mundësi financimi (NOFO) për Programin e Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci. Qëllimi i Programit Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci mbështet iniciativat e organizatave jo-qeveritare (OJQ-të) të angazhuara në ndërtimin e themeleve shoqërore dhe intelektuale të demokracisë, zgjidhjen demokratike të problemeve, forcimin e…

Read More

Grante deri në 50 mijë Euro/ Thirrje për Projekt-Propozime

Grante deri në 50 mijë Euro/ Thirrje për Projekt-Propozime

Save the Children dhe Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara po zbatojnë projektin “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian. Projekti synon të kontribuojë në fuqizimin e shoqërisë civile, për të marrë pjesë aktivisht dhe të influencojë mirë-funksionimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Fokusi I këtij projekti është të punojë me organizatat e shoqërisë civile të përfshira në…

Read More

Thirrje për Propozime/ Projekti PACT

Thirrje për Propozime/ Projekti PACT

Ne kuadrin e projektit te financuar nga Bashkimi Evropian ne Shqiperi (“Civil Society Facility/ Civic Initiative and Capacity Building”) “Partnerë së bashku kundër korrupsionit“, Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike—ANTTARC publikon Thirrjen e Pare per Propozime. Thirrja synon ne mbeshtetjen e organizatave aktive te shoqerise civile nga bashkite e Shqiperise se Veriut. Fushat prioritare te nderhyrjes per projektin PACT jane qeverisja e mire dhe anti-korrupsioni ne nivel lokal. Projekt propozimet duhet te dorezohen…

Read More

Grantet “ACHIEVE”/ Hapet thirrja e tretë për projekt propozime

Grantet “ACHIEVE”/ Hapet thirrja e tretë për projekt propozime

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të programit “Shoqëri civile shqiptare për një Mjedis Evropian (ACHIEVE)” hap raundin e tretë të thirrjeve për aplikim për grante për Organizatat e Shoqërisë Civile Mjedisore në Shqipëri. Qëllimi i këtyre granteve është që OJF të ndryshme në nivel vendor, përmes kësaj mbështetje financiare në nivel lokal, të monitorojnë politikat dhe çështjeve të zbatimit dhe forcimit të tyre për këto tematika (cilësia e ajrit, mbrojtja e natyrës,…

Read More

Mundësi Financimi nga GIST dhe VentureWell

Mundësi Financimi nga GIST dhe VentureWell

GIST dhe VentureWell, partnerë të Protik Innovation Center, ofrojnë një mundësi për të aplikuar për grante. Granti është i disponueshëm për Organizata dhe Komunitete lokale me fokus në sipërmarrje dhe inovacion. Fondi varion nga 3000-5000$. Deadline i aplikimit 20.06.2016 Mund te aplikoni ne linkun: http://apps.venturewell.org/WebObje…/NciiaApplyForGrants.woa

Read More
1 4 5 6 7 8