Thirrje për projekt propozime në fushën e turizmit

Thirrje për projekt propozime në fushën e turizmit

Një nga aspektet më kritike të turizmit në Shqipëri është sezoni turistik relativisht i shkurtër. Një turizëm i suksesshëm dhe kualitativ sigurisht varet nga tërheqja e tregut gjatë gjithë vitit. Natyrisht që ka përqendrim të turistëve gjatë sezonit veror por, Shqipëria ka nevojë të njihet si një destinacion për tu vizituar, gjatë gjithë vitit. Qëllimi kryesor i kësaj thirrjeje është të forcojë konkurrencën dhe qëndrueshmërinë e sektorit të turizmit në Shqipëri, duke inkurajuar zgjerimin e…

Read More

Mundësi financimi për projekte sipërmarrëse

Mundësi financimi për projekte sipërmarrëse

Afati i Aplikimit: 30 prill 2017 Rajonet e kualifikuara: hapur për të gjithë Vendodhja: United Kingdom (Mbretëria e Bashkuar) A jeni një sipërmarrës social që krijon mundësi për të tjerët me organizatën tuaj? The Collective Global Accelerator  është në kërkim për ju! Shpenzoni 4 javë në Londër këtë verë për të marrë trajnim & seminare, mentorim, dhe qasje në rrjetin e tyre dhe investitorëve. Programi është plotësisht i financuar nga Fondacioni Kolektiv. Programi i vijon nga 7…

Read More

Mundësi financimi për projekte

Mundësi financimi për projekte

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në kuadër të Programit të tij të Medias, shpall Thirrjen për projekte, për të ofruar mbështetje për organizata dhe gazetarë të angazhuar për të kontribuar në prodhimin e një gazetarie cilësore në shërbim të interesit publik, si dhe për grupe të rinjsh që duan të eksperimentojnë me forma e mënyra krijuese të mbulimit/tregimit të ngjarjes e sjelljes së fakteve të publiku. Bazuar në sa më sipër, Fondacioni shpall këtë…

Read More

Grant financimi për projekte mjedisore

Grant financimi për projekte mjedisore

Afati i aplikimit: 31 Mars 2017,  ora 17.00 Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të programit “Mbeshtetje për Organizatat e Shoqërisë Civile në fushën e Mjedisit në Shqipëri (SENiOR-II)”, mbështetur nga Qeveria Suedeze (SWEDEN), hap thirrjen për aplikim në kuadër të Prioriteteve Kombëtare, me tematikë “Vlerësim i gjendjes së mjedisit detar në Shqipëri”. Qellimi i granteve për prioritetet kombëtare është reagimi i shoqërise civile ndaj prioriteteve kombëtare në fushën e mjedisit përmes hartimit…

Read More

Mundësi financimi për projekte nga USAID

Mundësi financimi për projekte nga USAID

Aplikimet janë të vlefshme deri në: 10 Prill 2017 KËRKESË PËR APLIKIME (RFA-JAG-2017-005) Projekti i USAID-it në Shqipëri “Drejtësi për të gjithë” fton Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) të aplikojnë për: Grantin “Ngritja e Shërbimit për Verifikim Faktesh në Shqipëri” Projekti “Drejtësi për të Gjithë” i USAID-it (në tekstin e mëposhtëm “Projekti”) është një projekt pesë vjeçar (2016-2021) i hartuar për të përmirësuar performancën e gjykatave përmes zbatimit të standardeve gjithëpërfshirëse të performancës gjyqësore lidhur…

Read More

Bursë për sipërmarrësit e rinj

Bursë për sipërmarrësit e rinj

Afati i aplikimit: 06 Mars 2017 Kush mund të aplikojnë: ndërmarrësit e rinj sociale Program plotësisht i financuar Bursa ndërkombëtare Laureat është një program i ri për ndërmarrësit e rinj social i cili ka qëllim të ripërcaktojë si të rinjtë çojnë në ndryshim. Sponsorizuar nga universitetet ndërkombëtare të Laureat, kjo bursë  pranon 20 liderë të rinj të cilët kanë zgjidhje për sfidat urgjente në komunitetet e tyre dhe më gjerë. Bursat zhvillojnë ekspertizën e lidershipit dhe thellojnë ndikimin…

Read More

Grant financimi nga Fondacioni Alpbach

Grant financimi nga Fondacioni Alpbach

Bursat e Fondacionit Alpbach dhe Organizatat Partnere të Forumit Evropian Granti për të marrë pjesë në Javën e Seminarit dhe Alpbach Symposia është  për të rinjtë deri në 30 vjeç. Mirëpriten aplikime nga të gjitha vendet (me përjashtim të Austrisë) dhe nga të gjitha disiplinat akademike, dhe inkurajohen artistët dhe të pa diplomuarit për të aplikuar. Bursa themelore mbulon tarifën e pjesëmarrjes për të gjitha ngjarjet në Forumin Evropian Alpbach 2017. Nëse ju nuk keni fonde…

Read More

Ftesë për projekt propozime nga organizata të shoqërisë civile rome dhe egjiptiane/UNDP

Ftesë për projekt propozime nga organizata të shoqërisë civile rome dhe egjiptiane/UNDP

Afati i fundit i aplikimit: 1 Mars 2017, ora 15:00 Në kuadër të forcimit të kapaciteteve të OJF-ve Rome dhe Egjiptiane që veprojnë në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat projekti “Fuqizim Ekonomik dhe Social për Romët dhe Egjiptianët- një shtysë për përfshirjen sociale” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, u bën thirrje organizatave të…

Read More

Grante për studentët dhe fotografët profesionistë

Grante për studentët dhe fotografët profesionistë

Afati i fundit i aplikimit: 31 janar (Grant për profesionistë); 14 shkurt (Grant për Studentë) Kush mund të aplikojë: studentët dhe fotografët profesionistë Grant: 20 000 USD (Grant për profesionistë); 1000 USD (Grant për Studentë) + grante të tjera   Që sot, Fondacioni Alexia po pranon aplikime për të dy Grantet e ofruara prej tij.  Fondacioni Alexia ofron grante të prodhimit të studentëve dhe fotografë profesionistë për t’i dhënë atyre mundësinë financiare për të prodhuar…

Read More

Grante për projekte nga BE

Grante për projekte nga BE

Afati i aplikimit: 14 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: organizata nga BE-ja, EFTA / EEA dhe vendet kandidate të BE-së Granti që ofrohet: granti maksimal për projekte është 500 000 EUR Projektet e bashkëpunimit largpamës (FLCPs) janë projekte transnacionale të bashkëpunimit me qëllim për të identifikuar, testuar, zhvilluar apo për të vlerësuar qasje inovative të politikave që kanë potencial për t’u  integruar dhe duke dhënë kontribut për përmirësimin e sistemeve të arsimit dhe trajnimit. A…

Read More
1 2 3 4 5 6