Bursë për mësimdhënie të gjuhës Angleze

Afati i aplikimit: 2 qershor 2017 (FINAL)

Bashkësia e mësimdhënies së Atlas Corps është një mundësi e mësimdhënies angleze për profesionistët në zhvillim. Mundësitë që ofrohen janë një bashkëpunim në mes të Atlas Corps dhe dy partnerëve të tyre në Amerikën Latine – Zemra për Ndryshim dhe Vullnetarët Kolumbi, të cilët punojnë me agjenci të ndryshme qeveritare në Kolumbi dhe vende të tjera – nga Ministritë e Arsimit mbarëkombëtar dhe shkollat publike në programet e formimit profesional.
Përmes këtij bashkëpunimi, misioni i tyre është të lehtësojmë zhvillimin e një Amerike të begatë, ku fëmijët dhe të rinjtë kanë mundësinë për të marrë një arsim dygjuhësor të cilësisë së lartë.
Programi që ofrohet në Kolumbi është programi më i madh dygjuhësor i vendit. Në vitin e tij të parë, 350 persona mësuan së bashku me 1,050 mësues kolumbianë, duke forcuar arsimin e anglishtes për gati 98,000 nxënës të shkollave publike në 33 qytete.

Kriteret e aplikimit:
Historik të Pastër
Gama e moshës së aplikantëve është 21 deri 50
Aftësitë e gjuhës angleze, në aftësinë e gjuhës amtare ose në ekuivalentin e nivelit C2.
Kërkohet provë e nivelit anglez për folësit jo-amë në formën e rezultateve të testimit nga Cambridge, IELTS ose TOEFL.
Më poshtë janë rezultatet kualifikuese:
Cambridge: C2
TOEFL: 96+
IELTS: 7.5+
Aftësitë e gjuhës spanjolle, në nivelin bazë ose më të lartë (inkurajohen të aplikojnë të gjitha nivelet e gjuhës spanjolle)
Nivel i lartë i fleksibilitetit dhe përshtatshmërisë
Interesi dhe entuziazmi për të shërbyer në një ambient arsimor

SI TË APLIKONI
Këtu është pasqyra e përgjithshme e procesit të aplikimit, por ju lutemi lexoni të gjitha hapat duke klikuar këtë link: Procesi dhe procedurat – Atlas Corps Fellowship 
Aplikimi Online: Duhet të krijoni një hyrje dhe mund t’i ruani përgjigjet tuaja në mënyrë që të mund të ktheheni në aplikacionin në çdo kohë. Aplikimi përbëhet nga informacione të sfondit, një biografi personale dhe një transkript ose certifikatë. Përsëri, kjo kërkesë ju lejon të konsideroheni për ndonjë nga mundësitë e tyre në Amerikën Latine dhe do të jeni në gjendje të tregoni preferencën tuaj në formular.
Procesi i shqyrtimit: Aplikimet do të shqyrtohen nga Bordi i Përzgjedhjes së Korpusit të Atlasit. Atlas Corps dhe partnerët e tyre në Kolumbi do të bëjnë dy intervista në Skype. Partnerët e tyre pastaj do t’i bëjnë rekomandimet e tyre përfundimtare Atlas Corps, dhe Atlas Corps do të njoftojë kandidatët e përzgjedhur.
Procesi i Para-Arritjes: Pasi të jenë përzgjedhur dhe konfirmuar vendin e tyre, kandidatët do të marrin informacion rreth asaj se

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment