Bursë MBA në Mbretërinë e Bashkuar

Kingston Business School në Mbretërinë e Bashkuar ofron bursa Kingston MBA për studentët që aplikojnë për programin Kingston MBA që fillon në shtator të vitit 2015 ose në janar 2016. Këto bursa janë 5000 £ për secilin dhe do të jepen në bazë të meritës, duke përfshirë arritjet akademike dhe jo-akademike të tilla si përvojë pune, kontributet për komunitetin, sport dhe arritjet e lidhura me punën.

Afati i aplikimit për periudhën janar 2016, është 1 Tetor 2015.

Bursa jepet në fushën Administrim Biznes.

Kjo bursë jepet për studentë ndërkombëtar dhe të  Mbretërisë së Bashkuar.

Për informacione të tjera, ju lutemi klikoni në këtë LINK

Leave a Comment