Bursat Rinore Hurford në Uashington

 

Kush mund të aplikojë: aplikantë jo më të mëdhenj se 30 vjeç, të interesuar në aktivizmin demokratik.

Bursa: pagesë mujore për shpenzimet e jetesës, sigurim shëndetësor, shpenzime udhëtimi

Afati i aplikimit: 18 Maj 2016

Pëshkrimi

Lëvizja Botërore Rinore për Demokraci dhe Forumi Ndërkombëtar për Studime Demokratike në “National Endowment for Democracy” (NED) ju ftojnë të aplikoni për Programin Rinor të Bursave Hurford në Uashington, DC. Liderët e rinj nga e gjithë bota do të konsiderohen për tri pozicione gjatë gjithë vitit. Për një periudhë prej katër muajsh, secili anëtar do të kenë mundësi për të ndërtuar lidershipin e tij apo saj dhe aftësitë organizative dhe të përfitojnë dhe të kontribuojnë në zhvillimin e Lëvizjes Botërore të Rinisë.

Kriteret

Aplikantët e interesuar për Bursat Rinore Hurford duhet të jenë jo më shumë se 30 vjeç. Ata duhet të tregojnë interes të madh në aktivizmin demokratik dhe në avancimin e demokracisë në komunitetet e tyre përkatëse, si dhe të gjithë botën. Rinia e lidhur me organizatat e shoqërisë civile janë të inkurajuar veçanërisht për të aplikuar. Të gjitha materialet e aplikimit duhet të dorëzohen në gjuhën angleze.

Bursa

Çdo përfitues do të marrë një pagë mujore për shpenzimet e jetesës, plus sigurimin bazë shëndetësor dhe udhëtimin roundtrip për dhe nga Washington, DC. Bursa merr parasysh koston e jetesës në Uashington, DC. Përfituesve iu ofrohet një zyrë e kompletuar plotësisht, duke përfshirë internetin dhe aksesin email , dhe një buxhet të kufizuar për thirrje telefonike.

Si të aplikoni?

Procesi i aplikimit ka 4 pjesë:

  • Informacionin personal;
  • Propozim  projekti;
  • Curriculum Vitae/Résumé;
  • 2 letra Rekomandimi.

Të gjitha metarialet e aplikimit duhet të ngarkohen në aplikimi online ose t’i dërgoni me email në adresën youthfellows@ned.org

Materiali udhëzues mund të shkarkohet në këtë LINK

Për të tjera informacione, ju lutemi klikoni në këtë LINK

Leave a Comment