Bursat e Unibasë për mbulimin e shpenzimeve të studimeve

Afati i aplikimit: 16 korrik 2017
Kush mund të aplikojë: studentët e regjistruar në një universitet që aktualisht paguajnë qira
Bursë: 10 bursa secili me vlerë prej 2000 euro

Bursa e Unibasë është në dispozicion për aplikantët studentë dhe fushata do të zgjasë nga 24 prilli 2017 deri më 16 korrik 2017. Ka gjithsej 10 bursa, secila me vlerë prej 2000 euro dhe pjesa më e mirë është se ato mund të përdoren të gjitha

Çmimi në vetvete nuk është në mjete monetare, por ju merrni qiranë tuaj të paguar për vitin akademik 2017-2018, me kusht që të mos kalojë 2000 euro. Të jetosh pa pagimin e qirasë është sikur të kesh pushimet tuaja gjithëpërfshirëse pak a shumë, apo jo?

Kriteret e aplikimit:

E vetmja kërkesë minimale është që të jeni të regjistruar në një universitet dhe të jeni duke paguar qira.

Si të aplikoni?

Për të pasur një shans për të fituar çmimin, aplikantët duhet të bashkëveprojnë me një student dhe ta ndajnë atë këtu.

Aplikantët gjithashtu duhet të krijojnë një profil në faqen e bursave të Uniply dhe të regjistrohen duke përdorur të gjithë informacionin e nevojshëm.

Për më shumë informacion klikoni këtu.

Leave a Comment