Bursat e Medias për shkrimtaret femra

Afati i fundit i aplikimit: 31 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: shkrimtare femra të interesuar mbi feminizmin
Përfitimet: 2000 USD për tre muaj

BM, një organizatë jofitimprurëse e mediave feministe, organizon dhe ofron Bursat e Medias për Shkrimtarët.

Programi përbëhet nga bursa intensive me shkrim, qëllimi i të cilave është të zhvillojë, mbështesë dhe përforcojë zërat në zhvillim, në mediat feministe, aktiviste dhe pop-kulturore.

Kriteret e aplikimit:

Shkrimtarët të cilët janë të interesuar për feminizëm dhe drejtësi sociale mund të aplikojnë për një bursë  tre mujore;
Shkrimtarë që kanë një eksperiencë minimale në botime ,;
Personat e pasionuar për një nga fushat e mësipërme, por pa një histori  shkrimi apo blogimi, inkurajohen fuqishëm të aplikojnë;

Si të aplikoni?

Aplikimet mund ti bëni këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment